Back to Top

 Skip navigation

Census

2022 Publications

Census 2022 Summary Results Go To Release
Daonáireamh 2022 Torthaí Achoimre Go To Release
Census 2022 Preliminary Results Go To Release
Daonáireamh 2022 - Torthaí Achoimre Go To Release

2016 Publications

Census of Population from an Environment Perspective Go To Release
An Daonáireamh - Dearcadh Comhshaoil , 2011 agus 2016 Go To Release
Census 2016 - Non-Irish Nationalities Living in Ireland Go To Release
Census 2016 Summary Results Part 1 Go To Release
Census 2016 Summary Results Part 2 Go To Release
Census 2016 Profile 1 - Housing in Ireland Go To Release
Census 2016 Profile 2- Population Distribution and Movements Go To Release
Census 2016 Profile 3 - An age Profile of Ireland Go To Release
Census 2016 Profile 4 - Households and Families Go To Release
Census 2016 Profile 5 - Homeless Persons in Ireland Go To Release
Census 2016 Profile 6 - Commuting in Ireland Go To Release
Census 2016 Profile 7- Migration and Diversity Go To Release
Census 2016 Profile 8 - Irish Travellers Go To Release
Census 2016 Profile 8 - Irish Travellers, Ethnicity and Religion Go To Release
Census 2016 Profile 9 - Health, Disability and Carers Go To Release
Census 2016 Profile 10 - Education Skills and the Irish Language Go To Release
Census 2016 Profile 10 - Education Skills and the Irish Language Infographic B Go To Release
Census 2016 Profile 11 - Employment Occupations and Industry Go To Release
Daonáireamh 2016 - Náisiúnaigh Choigríocha in Éirinn Go To Release
Daonáireamh 2016 - Torthaí Achoimre Cuid 1 Go To Release
Daonáireamh 2016 - Torthaí Achoimre Cuid 2 Go To Release
Daonáireamh 2016: Próifíl 1 - Tithíocht in Éirinn Go To Release
Próifíl 2 - Dáileadh agus Gluaiseachtaí Daonra Go To Release
Daonáireamh 2016: Próifíl 3 - Próifíl Aoise na hÉirean Go To Release
Daonáireamh 2016: Próifíl 4 - Líonta Tí agus Teaghlaigh Go To Release
Daonáireamh 2016: Próifíl 5 - Daoine gan dídean in Éirinn Go To Release
Daonáireamh 2016: Próifíl 6 - Comaitéireacht in Éirinn Go To Release
Daonáireamh 2016: Próifíl 7 - Imirce agus Éagsúlacht Go To Release
Daonáireamh 2016: Próifíl 8 - Lucht Siúil na hÉireann Go To Release
Daonáireamh 2016: Próifíl 8 - Creideamh agus Eitneachas in Éirinn Go To Release
Daonáireamh 2016: Próifíl 9 - Sláinte, Míchumas agus Cúramóirí Go To Release
Daonáireamh 2016: Próifíl 10 - Oideachas, Scileanna agus an Ghaeilge Go To Release
Daonáireamh 2016: Próifíl 10 - Oideachas, Scileanna agus an Ghaeilge Go To Release
Daonáireamh 2016: Próifíl 11 - Fostaíocht, Slite Beatha agus Tionsclaíocht Go To Release

2016 Census Preliminary Results Publications

Census 2016 Preliminary Results Go To Release
Daonáireamh 2016 - Réamhthorthaí Go To Release

2011 Publications

Census 2011 Go To Release