Skip navigation

  • Is í Próifíl 10 - Oideachas, Scileanna agus an Ghaeilge an deichiú tuarascáil théamach as aon cheann déag ar thorthaí Dhaonáireamh 2016. Léirítear sonraí san fhoilseachán maidir le hoideachas agus scileanna an daonra mar aon le heolas faoinár n-úsáid Gaeilge.
  • Próifíl 10 - Gaeilge agus an Ghaeltacht