Skip navigation

 • data.cso.ie - Ardán Sonraí Oscailte PxStat na POS
 • Conas Táblaí PxStat a bhrabhsáil (Físeán i mBéarla)
 • Conas cairt a chruthú ó tábla i PxStat (Físeán i mBéarla)
 • Pacáiste PxStat R: csodata
 • Eurostat [EN]
 • An Banc Ceannais Eorpach (ECB)
 • An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)
 • Coimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE)
 • Coimisiún Staidrimh na Náisún Aontaithe (UNSC)
 • An Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (IMF)
 • An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil
 • An Roinn Oideachais
 • Oifig Forbartha Muirí na hÉireann (IMDO)
 • Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI)
 • An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe (RTB)
 • An Bord Taighde Sláinte (HRB)
 • An tÚdarás um Bhóithre Náisiúnta (NRA) [Bonneagar Iompair Éireann sa lá inniu ann]
 • Staitisticí Cánach agus Custaim na gCoimisinéirí Ioncaim
 • An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre
 • An Roinn Sláinte
 • An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara