Skip navigation

Foilseacháin na Príomh-Oifige Staidrimh: Cearta agus Ceadanna

  • Tá cóipcheart ag Rialtas na hÉireann ar na staitisticí a scaiptear ar an suíomh seo.
  • Tá fáil saor in aisce ar na staitisticí agus ar an bhfaisnéis eile a thugtar ar an suíomh seo faoi réir Ceadúnas Sannta Creative Commons (leagan 4.0 cc-by). Creative Commons logo
  • Tá atáirgeadh údaraithe, faoi réir aitheantas a thabhairt don fhoinse.
  • Ní cheadaítear lógó na hOifige a atáirgeadh le haghaidh díola tráchtála gan ceadúnas.
  • Seol aon cheisteanna maidir leis an ábhar ar an suíomh seo a úsáid chuig eolas@cso.ie