Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

Fiosruithe eolais

Má tá fiosrú ginearálta agat, le do thoil déan teagmháil leis an rannóg eolais faoi. Is iad seo a leanas na sonraí teagmhála;

Ríomhphost:   eolas@cso.ie

Fón:

Líne tiomanta d’fhiosruithe Daonáireamh;

Íosghlao – 1850 201 604

 

Línte d’fhiosruithe eile/ginearálta;

+353-21-453 5000 (Oifig Chorcaí)

+353-1-498 4000 (Oifig Bhóthar Bhaile Átha Fhirdhia, BÁC)

+353-1-895 1300 (Oifig Shoird, Baile Átha Cliath)

 

Má tá ainm an duine ar eolas agat, is é struchtúr ár seoltaí ríomhphoist ná céadainm.sloinne@cso.ie

Má tá ceist agat ar ábhar sainiúil, is féidir leat teagmháil a dhéanamh go díreach leis an duine ábhartha sa Phríomh-Oifig Staidrimh.

 

 

Suíomh Oifige

An Phríomh-Oifig Staidrimh, Corcaigh –  OpenStreetMap, Léarscáileanna Google

Bóthar na Sceiche Airde, Corcaigh, T12 X00E

 

 An Phríomh-Oifig Staidrimh, Bóthar Bhaile Átha Fhirdhia –  OpenStreetMap, Léarscáileanna Google

Bóthar Bhaile Átha Fhirdhia, Rath Maonais, Baile Átha Cliath 6, D06 FX52

 

 An Phríomh-Oifig Staidrimh, Sord – OpenStreetMap, Léarscáileanna Google

Campas Gnó Shoird, Bóthar Bhaile Anraí, Baile Átha Cliath, K67 DZX4

 

 

Uaireanta Oscailte Oifigiúla

Seo a leanas uaireanta oscailte oifigiúla an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO):

 

Luan go Déardaoin – 9.00 r.n. go 5.45 i.n.

Aoine – 9.00 r.n. go 5.15 i.n.

 

 

Ceisteanna agus aiseolas  faoinár suíomh idirlín

Cuirfimid fáilte roimh gach fiosrúchán agus gach aiseolas maidir le hábhair agus le feidhmiúlacht ár suíomh idirlín.

Cuirfimid fáilte ar leith roimh  do mholtaí  chun úsáideacht an suíomh idirlín duit a fheabhsú. Tóg nóiméad, le do thoil, chun an fhoirm aiseolais a chomhlíonadh.

 

Cúnamh Teicniúil

Má bhíonn aon deacrachtaí teicniúla agat teacht ar fhaisnéis ar ár suíomh idirlín, tá acmhainn chúnaimh theicniúile ar fáil anseo.

Ina ionad sin, is féidir teagmháil díreach a dhéanamh lenár stiúrthóir gréasáin ar ríomhphost chuig webmaster@cso.ie

 

Líne-Chabhrach an Daonáirimh

Do gach fiosrú a bhaineann leis an Daonáireamh, cur glaoch ar

Íosghlao: 1850 2016 04

 

Nós Imeachta do Ghearáin Chustaiméirí

Más mian leat gearán a dhéanamh, is féidir tuilleadh sonraí a fháil faoinár nós imeachta do ghearáin chustaiméirí anseo.

 

Ceisteanna ar ár suíomh idirlín agus aiseolas

Cuirfimid fáilte roimh bhur fiosrúcháin agus aiseolas le cúnamh a thabhairt dúinn suíomh idirlín na Príomh-Oifige Staidrimh a fheabhsú.

Cuirfimid fáilte ar leith roimh bhur mholtaí chun a thaispeáint dúinn conas an suíomh idirlín a bheith mar áit úsáideach cuairt a thabhairt ar. Tóg nóiméad chun an fhoirm aiseolais a chomhlíonadh, le do thoil.

Cúnamh Teicniúil

Má bhíonn aon chúnamh breise uait maidir le nithe teicniúla ar ár suíomh idirlín, chun sonraí a fháil nó cur fios ar an Stiúrthóir ar ár suíomh idirlín le do thoil chuig webmaster@cso.ie

Líne-Chabhrach an Daonáirimh

Fón: 01 895 1460 

Nós Imeachta le Gearáin Chustaiméirí

Chun sonraí a fháil ar ár nós imeachta le Gearáin Chustaiméirí.