Skip navigation

Fiosruithe Ginearálta

Le haghaidh fiosruithe ginearálta, seo hiad a leanas na sonraí teagmhála:

Ríomhphost:   eolas@cso.ie / information@cso.ie

Fón: (+353) 21 453 5000 (Corcaigh) folíne 5279 nó (+353) 1 498 4000 (Baile Átha Cliath) 

Má tá ainm an duine ar eolas agat, is é struchtúr ár seoltaí ríomhphoist ná céadainm.sloinne@cso.ie. Má tá ceist agat ar ábhar sainiúil, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an duine ábhartha sa Phríomh-Oifig Staidrimh go díreach.

 

Preasoifig

Le haghaidh fiosruithe na meán, cuir glaoch ar (+353) 21 453 5279.

 

Líne chabhrach an Daonáirimh

Fiosruithe Daonáirimh go léir:

Íosghlao: 1890 236 787 (Éire) nó 0870 876 0256 (RA/TÉ)

nó (+353) 1 895 1300 (Sord)

nó (+353) 1 498 4000 (Bóthar Bhaile Átha Fhirdhia) 

nó (+353) 21 453 5000 (Corcaigh)

Facs: (+353) 1 895 1398 

Nó ríomhphost: census@cso.ie

 

Léarscáileanna Suíomh Oifige

An Phríomh-Oifig Staidrimh Corcaigh, Bóthar na Sceiche Airde, Corcaigh, T12 X00E –  OpenStreetMapLéarscáileanna Google

An Phríomh-Oifig Staidrimh Bóthar Bhaile Átha Fhirdhia, Rath Maonais, Baile Átha Cliath 6, D06 FX52 – OpenStreetMapLéarscáileanna Google 

An Phríomh-Oifig Staidrimh Sord, Campas Gnó Shoird, Bóthar Bhaile Anraí, Baile Átha Cliath, K67 D2X4 – OpenStreetMapLéarscáileanna Google

 

Uaireanta oscailte na hoifige

Is iad na huaireanta oscailte oifigiúla dár n-oifigí ná 9:00 go 17:45 Dé Luain go Déardaoin agus 9:00 go 17:15 Dé hAoine.

 

Gearáin

Más mian leat gearán a chur isteach is féidir níos mó a léamh faoin ár nós imeachta le gearáin a dhéanamh.