Ar ais go barr

 Téigh ar aghaidh

75 bliain den Phríomh-Oifig Staidrimh CSO 75: 1949-2024

Bunaíodh an Phríomh-Oifig Staidrimh in 1949, agus tá muinín inti le 75 bliain chun staidreamh neamhspleách agus léargas faoi shochaí na hÉireann a fhoilsiú

Is féidir iontaoibh a chur sa Phríomh-Oifig Staidrimh

Déantar an t-ábhar staitistice a thiomsaíonn an Phríomh-Oifig Staidrimh a dheimhniú go neamhspleách, luaitear go soiléir na modhanna oibre agus na foinsí ar fad a úsáidtear agus cloítear leis na caighdeáin idirnáisiúnta is airde

Gairmeacha agus Earcaíocht

Róil thairbheacha, dul chun cinn gairme, cultúr ar leith - foghlaim níos mó faoi na deiseanna atá ar fáil sa Phríomh-Oifig Staidrimh