Skip navigation

 • Sprioc 1: Deireadh le Bochtaineacht
 • Sprioc 2: Deireadh le hOcras
 • Sprioc 3: Dea-Shláinte agus Folláine
 • Sprioc 4: Oideachas Den Scoth
 • Sprioc 5: Cothromas Inscne
 • Sprioc 6: Uisce Glan agus Slántaíocht
 • Sprioc 7: Fuinneamh Glan agus Ar Phraghas Réasúnta
 • Sprioc 8: Obair Fhiúntach agus Fás Geilleagrach
 • Sprioc 9: Tionsclaíocht, Nuálaíocht agus Bonneagar
 • Sprioc 10: Éagothroime a Mhaolú
 • Sprioc 11: Cathracha agus Pobail Inbhuanaithe
 • Sprioc 12: Tomhaltas agus Táirgeadh Freagrach