Skip navigation

Nuashonraithe den uair dheiridh: 26 Iúil 2018

Ráiteas Ginearálta

Baineann an ráiteas seo le cleachtais phríobháideachais na Príomh-Oifige Staidrimh (an Oifig) maidir lena suíomh gréasáin. Chun teacht ar tuilleadh eolais faoi Chosaint Sonraí i modhanna oibre na hOifige, léigh an Fógra Trédhearcachta agus Cosanta Sonraí [en] maidir leis an bPríomh-Oifig Staidrimh mar eagraíocht agus an Beartas Príobháideachais Teileachumarsáide [en].

Géilleann an Oifig go hiomlán do do cheart don phríobháideachas agus ní bhailíonn sí, mar riail ghinearálta, eolas pearsanta d’aon chineál, gan do chead soiléir. Déileálfar le haon eolas pearsanta a chuireann tú ar fáil don Oifig ag an gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta, ag cloí go beacht le prionsabail an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS / GDPR).

Tá naisc ar ár suíomh gréasáin chuig suíomhanna eile. Níl an Oifig freagrach as na cleachtais phríobháideachais ar aon cheann de na suíomhanna eile seo. Molaimid duit a bheith ar an airdeall ina thaobh seo nuair a fhágann tú ár suíomh agus na ráitis phríobháideachais a léamh ar shuíomhanna eile a bhailíonn eolas pearsanta inaitheanta a dtugann tú cuairt orthu. Baineann an ráiteas príobháideachais amháin leis an eolas a bhailítear ar suíomhanna gréasáin na hOifige.

Do chuid sonraí pearsanta

Má iontrálann tú d’ainm agus sonraí teagmhála in aon cheann dár bhfoirmeacha aiseolais, traschuirtear na sonraí pearsanta seo chuig an Oifig trí ceangal sraith soicéad slán (SSL). Mar atá sonraithe inár mBeartas Príobháideachais Teileachumarsáide [en], coinnímid na sonraí seo chomh fhad is a thógann sé chun an teachtaireacht a phróiseáil agus baintear leas astu ar an gcúis a glacadh iad amháin.

Agus duine ag úsáid uirlisí léirmhínithe ar an suíomh, fiú má iontrálann tú d’ainm, dáta breithe nó faisnéis phearsanta inaitheanta eile, ní thraschuirtear aon sonra pearsanta chuig freastalaithe na hOifige. Tógadh na huirlisí léirmhínithe seo ar bhealach in bpróiseáiltear na sonraí foirme a iontrálann an úsáideoir ar a b(h)rabhsálaí féin agus ní choinníonn an Oifig aon chuid díobh.

Má théann tú i dteagmháil linn ar ríomhphost nó glaoch gutháin trí na sonraí teagmhála a dtugtar ar an suíomh seo a úsáid, déileálfar leis na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú de réir ár mBeartas Príobháideachais Teileachumarsáide [en]. Coinneoimid na sonraí seo chomh fhad is a thógann sé chun an teachtaireacht a phróiseáil agus baintear leas astu ar an gcúis a glacadh iad amháin.

Sonraí teicniúla

Agus duine ag tabhairt cuairt ar ár suíomh gréasáin, déantar roinnt faisnéise teicniúla agus úsáide a logáil ar chúiseanna anailíse

Sonraí logála

I measc sonraí logála, áirítear do sheoladh IP; sonraí gléis agus brabhsálaithe; dáta, am agus fad na cuairte; agus sonraí conair chliceála (ina dtaifeadtar leathanaigh agus doiciméid a ndéantar rochtain orthu). Logáiltear na sonraí seo ar ár bhfeastalaíthe ar mhaithe le slándáil agus cáilíocht ár suíomh agus coinnítear iad chomh fhad agus gur gá chun slándáil agus cobhsaíocht an tsuímh a dhaingniú.

Ní úsáidtear na sonraí teicniúla seo chun úsáideoirí a aithint.

Sonraí fianáin

Baintear leas as fianáin ar an suíomh seo chun tacú lena fheidhmeanna lárnacha. Is féidir leat úsáid fianán a shéanadh ach na socruithe cuí a roghnú i do bhrabhsálaí. Tabhair aird, áfach, nach féidir feidhmiúlacht iomlán an tsuímh a chinntiú má dhéanann tú é seo.

Úsáidimid fianáin ar na bealaí a leanas:

  • Fianáin riachtanacha lena ritear an suíomh (fianáin seisiúin)
  • Fianáin sheasmhacha lena dtaifeadtar do thoiliú maidir le fianáin
  • Fianáin feidhmeanna lena ritear uirlisí tríú pháirtí atá in úsáid ar an suíomh, mar shampla Google Analytics, Highcharts.

Ní shocraímid fianáin as a n-aithneofaí úsáideoirí aonair.

Sonraí anailíse

Coinneoimid agus déanfaimid measúnú ar fhaisnéis maidir le do chuairteanna le déanaí ar ár suíomh gréasáin agus na bealaí ina dtéann tú ó leathanach go leathanach ar an suíomh ar chúiseanna anailíse agus chun tuiscint níos fearr a fháil ar na bealaí ina n-úsáidtear an suíomh ionas go mbeimid in ann eispéireas ar ard-chaighdeán agus sothuigthe a sholáthar do chuairteoirí uile an tsuímh.

Bainimid leas as Google Analytics chun sonraí anailíse a bhailiú. De dheasca seo, tarchuirfear faisnéis maidir le do húsáid den suíomh chuig Google. Cuirtear faisnéis maidir le do chuairteanna i dtoll a chéile le faisnéis na mílte úsáideoirí eile chun treochtaí in úsáid an tsuímh a léiriú agus ní féidir úsáideoirí aonair a aithint as. Tá socruithe againn anaithnidiú IP a úsáid i roghanna bailithe Google Analytics chun a chinntiú nach bhfuil faisnéis inaitheanta á chur ar aghaidh chuig Google. Coinnítear sonraí anailíse ar fhreastalaithe Google ar feadh 26 mí. Tá tuilleadh eolais ar fáil i mbeartas príobháideachais Google [en] faoi na próisis seo.

Ní aithnímid úsáideoirí as na sonraí anailíse.

Seirbhísí tríú páirtí

Tá cuid de na seirbhísí a chuirimid ar fáil á riaradh ag eagraíochtaí tríú páirtí, lena n-áirítear iad seo a leanas:

Google Analytics

Soláthraíonn Google an tseirbhís anailíse don suíomh seo, mar a mhínítear go sonrach sa téacs anseo thuas.


 

Gluais

Brabhsálaí Idirlín

Bogearra é brabhsálaí idirlín a thugann deis don úsáideoir teacht ar leathanaigh idirlín agus iad a léamh. Ina measc tá Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Firefox agus Opera.

Ainm Fearainn

Is ainm téacs é ainm fearainn atá comhfhreagrach leis an seoladh uimhriúil IP atá ag ríomhaire ar an idirlíon. Mar shampla is ainm fearainn é, www.cso.ie. Ainm uathúil é ainm fearainn.

Seoladh IP

Seasann Seoladh IP do Sheoladh Prótacail Idirlín. Tá seoladh uathúil ag gach ríomhaire atá ceangailte leis an Idirlíon. Bíonn an seoladh IP leagtha amach mar shraith de cheithre uimhir aon- go trí-dhigit scartha ag poncanna, mar shampla is seoladh IP é 212.6.125.76