Back to Top

 Skip navigation

Other CSO Publications

2024 Publications

SDG Goal 1 No Poverty 2024 Go To Release
Sprioc 1 - Deireadh le Bochtaineacht 2024 Go To Release

2022 Publications

Measuring Ireland's Progress 2022 Go To Release
Dul chun cinn na hÉireann 2022 Go To Release
Regional EU Sustainable Development Indicators for Ireland 2022 Go To Release
Táscairí Forbartha Inbhuanaithe Réigiúnacha an AE d'Éirinn 2022 Go To Release
Ireland's UN SDGs Goal 17 - Partnership for the Goals 2022 Go To Release
Sprioc 17 - Páirtíochtaí ar son na Spriocanna Go To Release
UN SDGs - Goal 16 Peace, Justice and Strong Institutions Go To Release
UN SDG 16 - Síocháin , Ceartas agus Institiúidí Láidre Go To Release
Ireland's UN SDGs Goal 15 - Infographic Go To Release
Sprioc 15 - Beathra Talún Go To Release
Distance to Remote Work Hubs and Childcare Services February 2022 Go To Release
Achar go dtí Moil Cianoibre agus Seirbhísí Cúraim Leanaí Feabhra 2022 Go To Release

2021 Publications

Measuring Ireland's Progress 2021 Go To Release
Dul chun cinn na hÉireann 2021 Go To Release
Ireland's UN SDGs - Goal 14 Life Below Water 2021 Go To Release
Sprioc 14 - Beathra Uisceach Go To Release
Ireland's UN SDGs - Goal 13 Climate Action 2021 Go To Release
Sproic 13 - Gníomhú ar son na hAeráide Go To Release
Ireland's UN SDGs - Goal 12 - Responsible Consumption and Production Go To Release
Sprioc 12 - Tomhaltas agus Táirgeadh Freagrach Go To Release
Ireland's UN SDGs - Goal 11 Sustainable Cities and Communities 2021 Go To Release
Sprioc 11 - Cathraca agus Pobail Inbhunaithe Go To Release
Ireland's UN SDGs - Goal 10 Reduced Inequalities 2021 Go To Release
Spríoc 10 - Éagothroime a Mhaolú Go To Release
Statistical Yearbook of Ireland 2021: Part 3 Travel, Agriculture, Environment and COVID-19 Go To Release
Bliainiris Staidrimh na hÉireann 2021, Cuid 3 de 3 - Taisteal, Talmhaíocht, Comhshaol agus COVID-19 Go To Release
Statistical Yearbook of Ireland 2021 - Part 2 Business and Economy Go To Release
Bliainiris Staidrimh na hÉireann 2021 Cuid 2 de 3: Gnó agus Geilleagar Go To Release
Statistical Yearbook of Ireland 2021: Part 1 People and Society Go To Release
Bliainiris Staidrimh na hÉireann Cuid 1 de 3: Daoine agus and tSochaí Go To Release
Ireland's UN SDGs - Goal 9 Industry Innovation and Infrastructure 2021 Go To Release
Sprioc 9 - Tionsclaíocht, Nuálaíocht agus Bonnegar 2021 Go To Release
Goal 8 - Decent Work and Economic Growth Go To Release
Sprioc 8 - Obair Fhiúntach agus Fás Geilleagrach Go To Release

2020 Publications

Measuring Ireland's Progress 2020 Go To Release
Dul chun cinn na hÉireann 2020 Go To Release
Plant Phenology 2020 Go To Release
Feineolaíocht Plandaí 2020 Go To Release

2019 Publications

Goal 7 - Affordable and Clean Energy Go To Release
Sprioc 7 - Fuinneamh Glan agus ar Phraghas Réasúnta Go To Release
UN Sustainable Development Goals - Goal 6: Clean Water and Sanitation Go To Release
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe - Sprioc 6: Uisce Glan agus Slántaíocht Go To Release
Measuring Ireland's Progress 2019 Go To Release
Dul chun cinn na hÉireann 2019 Go To Release
UN Sustainable Development Goals - Goal 5 : Gender Equality Go To Release
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe -Sprioc 5 : Cothromas Inscne Go To Release
How Dark is your Sky - Estimating Artificial Light in Ireland from Satellite Imagery 2015-2019 Go To Release
Solas saorga in Éirinn a mheas ó íomhánna satailíte Go To Release
Ireland's UN SDGs 2019 - Report on Indicators for Goal 4: Quality Education Go To Release
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe - Sprioc 4 Oideachas Den Scoth Go To Release
Ireland's UN SDGs 2019 - Report on Indicators for Goal 3 Good Health and Well-Being Go To Release
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe - Sprioc 3 Dea Shláinte agus Folláine Go To Release
Ireland's UN SDGs 2019 - Report on Indicators for Goal 2 Zero Hunger Go To Release
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe - Sprioc 2 Deireadh le hOcras Go To Release
Ireland's UN SDGs 2019 - Report on Indicators for Goal 1 No Poverty Go To Release
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe - Sprioc 1 Deireadh le Bochtaineacht Go To Release
Women and Men in Ireland 2019 Go To Release
Mná agus Fir in Éirinn 2019 Go To Release

2018 Publications

Measuring Ireland's Progress 2018 Go To Release
Dul chun cinn na hÉireann 2018 Go To Release

2017 Publications

Regional SDGs Ireland 2017 Go To Release
Spríocanna Forbartha Inbhuanaithe Réigiúnacha na hÉireann 2017 Go To Release
Measuring Ireland's Progress 2017 Go To Release
Dul chun cinn na hÉireann 2017 Go To Release
Statistical Yearbook 2017 Go To Release
Blianiris Staidrimh na hÉireann 2017 Go To Release

2016 Publications

Geographical Profiles of Income in Ireland 2016 Go To Release
Próifílí Geografacha den Ioncam in Éirinn 2016 Go To Release
Measuring Ireland's Progress 2016 Go To Release
Dul chun cinn na hÉireann a thomas 2016 Go To Release
Brexit - Ireland and UK in Numbers Go To Release
Breatimeacht: Éire agus an Ríocht Aointaithe i bhfigúirí Go To Release
Women & Men in Ireland 2016 Go To Release
Mná agus Fir in Éirinn 2016 Go To Release
A Century of Change 1916-2016 Go To Release
Céad bliain an Athraithe 1916-2016 Go To Release
Statistical Yearbook 2016 Go To Release
Ireland 1960's v 2010's

2015 Publications

Measuring Ireland's Progress 2015 Go To Release
Yearbook of Ireland 2015 Go To Release

2014 Publications

Measuring Ireland's Progress 2014 Go To Release
Statistical Yearbook of Ireland 2014 Go To Release