Back to Top

 Skip navigation

Other CSO Publications

2021 Publications

Ireland's UN SDGs - Goal 11 Sustainable Cities and Communities 2021 Go To Release
Sprioc 11 - Cathraca agus Pobail Inbhunaithe Go To Release
Ireland's UN SDGs - Goal 10 Reduced Inequalities 2021 Go To Release
Spríoc 10 - Éagothroime a Mhaolú Go To Release
Statistical Yearbook of Ireland 2021: Part 3 Travel, Agriculture, Environment and COVID-19 Go To Release
Bliainiris Staidrimh na hÉireann 2021, Cuid 3 de 3 - Taisteal, Talmhaíocht, Comhshaol agus COVID-19 Go To Release
Statistical Yearbook of Ireland 2021 - Part 2 Business and Economy Go To Release
Bliainiris Staidrimh na hÉireann 2021 Cuid 2 de 3: Gnó agus Geilleagar Go To Release
Statistical Yearbook of Ireland 2021: Part 1 People and Society Go To Release
Bliainiris Staidrimh na hÉireann Cuid 1 de 3: Daoine agus and tSochaí Go To Release
Ireland's UN SDGs - Goal 9 Industry Innovation and Infrastructure 2021 Go To Release
Sprioc 9 - Tionsclaíocht, Nuálaíocht agus Bonnegar 2021 Go To Release
Goal 8 - Decent Work and Economic Growth Go To Release
Sprioc 8 - Obair Fhiúntach agus Fás Geilleagrach Go To Release

2020 Publications

Measuring Ireland's Progress 2020 Go To Release
Dul chun cinn na hÉireann 2020 Go To Release
Plant Phenology 2020 Go To Release
Feineolaíocht Plandaí 2020 Go To Release

2019 Publications

Goal 7 - Affordable and Clean Energy Go To Release
Sprioc 7 - Fuinneamh Glan agus ar Phraghas Réasúnta Go To Release
UN Sustainable Development Goals - Goal 6: Clean Water and Sanitation Go To Release
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe - Sprioc 6: Uisce Glan agus Slántaíocht Go To Release
Measuring Ireland's Progress 2019 Go To Release
Dul chun cinn na hÉireann 2019 Go To Release
UN Sustainable Development Goals - Goal 5 : Gender Equality Go To Release
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe -Sprioc 5 : Cothromas Inscne Go To Release
How Dark is your Sky - Estimating Artificial Light in Ireland from Satellite Imagery 2015-2019 Go To Release
Solas saorga in Éirinn a mheas ó íomhánna satailíte Go To Release
Ireland's UN SDGs 2019 - Report on Indicators for Goal 4: Quality Education Go To Release
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe - Sprioc 4 Oideachas Den Scoth Go To Release
Ireland's UN SDGs 2019 - Report on Indicators for Goal 3 Good Health and Well-Being Go To Release
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe - Sprioc 3 Dea Shláinte agus Folláine Go To Release
Ireland's UN SDGs 2019 - Report on Indicators for Goal 2 Zero Hunger Go To Release
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe - Sprioc 2 Deireadh le hOcras Go To Release
Ireland's UN SDGs 2019 - Report on Indicators for Goal 1 No Poverty Go To Release
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe - Sprioc 1 Deireadh le Bochtaineacht Go To Release
Women and Men in Ireland 2019 Go To Release
Mná agus Fir in Éirinn 2019 Go To Release

2018 Publications

Measuring Ireland's Progress 2018 Go To Release
Dul chun cinn na hÉireann 2018 Go To Release

2017 Publications

Regional SDGs Ireland 2017 Go To Release
Spríocanna Forbartha Inbhuanaithe Réigiúnacha na hÉireann 2017 Go To Release
Measuring Ireland's Progress 2017 Go To Release
Dul chun cinn na hÉireann 2017 Go To Release
Statistical Yearbook 2017 Go To Release
Blianiris Staidrimh na hÉireann 2017 Go To Release

2016 Publications

Geographical Profiles of Income in Ireland 2016 Go To Release
Próifílí Geografacha den Ioncam in Éirinn 2016 Go To Release
Measuring Ireland's Progress 2016 Go To Release
Dul chun cinn na hÉireann a thomas 2016 Go To Release
Brexit - Ireland and UK in Numbers Go To Release
Breatimeacht: Éire agus an Ríocht Aointaithe i bhfigúirí Go To Release
Women & Men in Ireland 2016 Go To Release
Mná agus Fir in Éirinn 2016 Go To Release
A Century of Change 1916-2016 Go To Release
Céad bliain an Athraithe 1916-2016 Go To Release
Statistical Yearbook 2016 Go To Release
Ireland 1960's v 2010's

2015 Publications

Measuring Ireland's Progress 2015 Go To Release
Yearbook of Ireland 2015 Go To Release

2014 Publications

Measuring Ireland's Progress 2014 Go To Release
Statistical Yearbook of Ireland 2014 Go To Release