Back to Top

 Skip navigation

Business Sectors

2024 Publications

Agricultural Price Indices March 2024 Go To Release
Innéacsanna um Phraghasanna Talmhaíochta Márta 2024 Go To Release

2023 Publications

Planning Permissions 2023 Go To Release
Ceadanna Pleanála 2023 Go To Release
Gender Balance in Business Survey 2023 Go To Release
Cothromaíocht Inscne i Réimse an Ghnó 2023 Go To Release
Inbound Tourism June 2023 Go To Release
Turasóireacht ón Iasacht Meitheamh 2023 Go To Release

2022 Publications

Agricultural Land Prices 2022 Go To Release
Praghsanna Talún Talmhaíochta 2022 Go To Release
Response Burden Barometer 2022 Go To Release
Baraiméadar an Ualaigh Freagartha 2022 Go To Release
Ireland's Retail Economy 2022 Go To Release
Geilleagar Miondíola na hÉireann 2022 Go To Release
Planning Permissions 2022 Go To Release
Ceadanna Pleanála 2022 Go To Release

2021 Publications

Business in Ireland 2021 - Detailed Results Go To Release
Gnó in Éirinn 2021 - Torthaí Mionsonraithe Go To Release
Business Demography 2021 Go To Release
Déimeagrafaíocht Ghnó 2021 Go To Release
Agricultural Land Prices 2021 Go To Release
Praghsanna Talún Talmhaíochta 2021 Go To Release
Transport 2021 Go To Release
Iompar 2021 Go To Release
Response Burden Barometer 2021 Go To Release
Baraiméadar an Ualaigh Freagartha 2021 Go To Release
Passenger Mobility and Road Safety 2021 Go To Release
Soghluaiseacht Paisinéirí agus Sábháilteacht Bóithre 2021 Go To Release
Travel Behaviour Trends 2021 Go To Release
Patrúin Taistil 2021 Go To Release
Business Stats Business Signs of Life Series 2 Go To Release
Comharthaí Beochta Gnólachtaí Eagrán 2: Maireachtáil Gnólachtaí, 2020 go 2021 Go To Release
Planning Permissions 2021 Go To Release
Ceadanna Pleanála 2021 Go To Release
Vehicles Licensed for the first time 2021 Go To Release
Feithiclí a Ceadúnaíodh den Chéadh Uair 2021 Go To Release
Gender Balance in Business Survey 2021 Go To Release
Cothromaíocht Inscne i Réimse an Ghnó 2021 Go To Release
Intention to Travel Survey April 2021 Go To Release
Suirbhé maidir le Rún Taistil Aibreán 2021 Go To Release
Business Signs of Life: State Support March 2020 to January 2021 Go To Release
Comharthaí Beochta í nGnólachtaí: Tacaíocht Stáit Márta 2020 go hEanáir 2021 Go To Release

2020 Publications

Business in Ireland 2020 Go To Release
Gnó in Éirinn 2020 Go To Release
Business Demography 2020 Go To Release
Déimeagrafaíocht Ghnó 2020 Go To Release
Census of Agriculture 2020 - Irish Agriculture Labour Force and Organic Farming Go To Release
An Lucht Saothair Talmhaíochta agus Feirmeoireacht Orgánach in Éirinn Go To Release
Agricultural Land Prices 2020 Go To Release
Praghsanna Talún Talmhaíochta 2020 Go To Release
Census of Agriculture 2020 Go To Release
Áireamh Talmhaíochta 2020 Réamhthorthaí Go To Release
Transport Omnibus 2020 Go To Release
Iompar 2020 Go To Release
Response Burden Barometer 2020 Go To Release
Baraiméadar an Ualaigh Freagartha 2020 Go To Release
Business Impact of Brexit on SMEs 2020 Go To Release
Impleachtaí Gnó na Breatimeachta ar FBManna 2020 Go To Release
Business Impact of COVID-19 on SMEs Survey 2020 Go To Release
Planning Permissions 2020 Go To Release
Ceadanna Pleanála 2020 Go To Release
Vehicles Licensed for the first time December and Year 2020 Go To Release
Feithiclí a ceadúnaíodh den chéad uair 2020 Go To Release
Business Signs of Life: State Support 17 March to 22 September Go To Release
Comarthaí Beochtaí nGnólachtaí: Tacaíocht Stáit 17 Márta go 22 Meán Fómhair Go To Release
Business Impact of COVID-19 Survey 27 July to 23 August Go To Release
Suirbhé ar Impleachtaí Gnó ag COVID-19 27 Iúil go 23 Lúnasa Go To Release
Business Impact of COVID-19 Survey 29 June to 26 July 2020 Go To Release
Suirbhé ar Impleachtaí Gnó ag COVID-19 29 Meitheamh go 26 Iúil Go To Release
Business Impact of COVID-19 Survey 01 June to 28 June Go To Release
Suirbhé ar Impleachtaí Gnó ag COVID-19 1 Meitheamh go 28 Meitheamh Go To Release
Business Impact of COVID-19 Survey 4 May to 31 May Go To Release
Suirbhé ar Impleachtaí Gnó ag COVID-19 4 Bealtaine go 31 Bealtaine Go To Release
Business Impact of COVID-19 Survey 20 April to 3 May 2020 Go To Release
Suirbhé ar Impleachtaí Gnó ag COVID-19 20 Aibreán go 3 Bealtaine Go To Release
Business Impact of COVID-19 Survey 16 March to 19 April 2020 Go To Release
Suirbhé ar Impleachtaí Gnó ag COVID-19 16 Márta go 19 Aibreán 2020 Go To Release

2019 Publications

Business in Ireland 2019 Go To Release
Gnó in Éirinn 2019 Go To Release
Business Demography 2019 Go To Release
Déimeagrafaíocht Ghnó 2019 Go To Release
Transport Omnibus 2019 Go To Release
Iompar 2019 Go To Release
Agricultural Land Prices 2019 Go To Release
Praghsanna Talún Talmhaíochta 2019 Go To Release
Response Burden Barometer 2019 Go To Release
Baraiméadar an Ualaigh Freagartha 2019 Go To Release
National Travel Survey 2019 Go To Release
Suirbhé Náisiúnta Taistil 2019 Go To Release
Planning Permissions 2019 Go To Release
Ceadanna Pleanála 2019 Go To Release
Gender Balance in Business 2019 Go To Release
Cothromáiocht Inscne i Réimse an Ghnó 2019 Go To Release

2018 Publications

Business in Ireland 2018 Go To Release
Business Demography 2018 Go To Release
Déimeagrafíocht Ghnó 2018 Go To Release
Transport Omnibus 2018 Go To Release
Iompar 2018 Go To Release
Planning Permissions Q4 2018 Go To Release
Ceadanna Pleanála Q4 2018 Go To Release
New Dwelling Completions Q3 2018 Go To Release
Críochnú Aonad Cónaithe Nua R3 2018 Go To Release
New Dwelling Completions Q22018 Go To Release
Críochnú Aonad Cónaithe Nua R2 2018 Go To Release
New Dwelling Completions Q1 2018 Go To Release
Críochnú Aonad Cónaithe Nua R1 2018 Go To Release

2017 Publications

Business in Ireland 2017 Go To Release
Gnó in Éirinn 2017 Go To Release
Exporting Enterprises in Ireland 2017 Go To Release
Fiontair Easpórtála in Éirinn 2017 Go To Release
Transport Omnibus 2017 Go To Release
Iompar 2017 Go To Release
Road Freight Transport Survey 2017 Go To Release
Faradh Bóthair 2017 Go To Release
Planning Permission Q4 2017 Go To Release
Ceadanna Pleanála Q4 2017 Go To Release

2016 Publications

Business in Ireland 2016 Go To Release
Gnó in Éirinn 2016 Go To Release
National Travel Survey 2016 Go To Release
Planning Permission Q4 2016 Go To Release
Road Freight Transportation Survey 2016 Go To Release
Transport Omnibus 2016 Go To Release

2015 Publications

Business in Ireland 2015 Go To Release
Gnó in Éirinn 2015 Go To Release
Planning Permission Q4 2015 Go To Release
Transport Omnibus 2015 Go To Release

2014 Publications

Business in Ireland 2014 Go To Release
National Travel Survey 2014 Go To Release
Planning Permission Q4 2014 Go To Release
Transport Omnibus 2014 Go To Release

2013 Publications

Farm Structure Survey 2013 Go To Release
Transport Omnibus 2013 Go To Release