Back to Top

 Skip navigation

Labour Market and Earnings

2023 Publications

Labour Force Survey Q1 2023 Go To Release
Suirbhé ar an Lucht Saothair Go To Release

2022 Publications

Labour Force Survey Quarter 4 2022 Go To Release
Suirbhé ar an Lucht Saothair Ráithe 4 2022 Go To Release
Labour Force Survey Quarter 3 2022 Go To Release
Suirbhé ar an Lucht Saothair Ráithe 3 2022 Go To Release
Impact of COVID-19 on Business and the Labour Market Q2 2022 Go To Release
Impleachtaí ag Covid-19 ar Ghnó agus ar an Margadh Saothair R12020-R22022 Go To Release
Labour Force Survey Q2 2022 Go To Release
Suirbhé ar an Lucht Saothair Ráithe 2 2022 Go To Release
Labour Force Survey Quarter 1 2022 Go To Release
Suirbhé ar an Lucht Saothair Ráithe 1 2022 Go To Release
Labour Market Analysis Pandemic Unemployment Payments Go To Release
Daoine i bhfáltas Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime Go To Release

2021 Publications

Labour Force Survey Quarter 4 2021 Go To Release
Súirbhe ar an Lucht Saothair Ráite 4 2021 Go To Release
Labour Force Survey Q3 2021 Go To Release
Suirbhé ar an Lucht Saothair Ráithe .3 2021 Go To Release
Labour Force Survey (LFS) Quarter 2 2021 Go To Release
Suirbhé ar an Lucht Saothair Ráithe 2 2021 Go To Release
Labour Force Survey Q1, 2021 Go To Release
Suirbhé ar an Lucht Saothair Ráithe 1 2021 Go To Release
COVID-19 Income Supports - An Analysis of Recipients March 2020 to May 2021 Go To Release
Scéimeanna Taca Ioncaim COVID-19 Anailís ar fhaighteoirí ó Mhárta 2020 go Bealtaine 2021 Go To Release

2020 Publications

Labour Force Survey (LFS) Quarter 4 2020 Go To Release
Suirbhé ar an Lucht Saothair (SLS) Raithe 4 2020 Go To Release
Impact of Selected COVID-19 Income Supports on Employees - Insights from Real Time Administrative Sources, Series 1 Go To Release
Tionchar ag Scéimeanna Taca Ioncaim COVID-19 Roghnaithe ar Fhostaithe, Léargas ó Fhoinsí Riaracháin Fíor-Ama - Eagrán 1 Go To Release
Labour Force Survey (LFS) Quarter 3 2020 Go To Release
Suirbhé ar an Lucht Saothair (SLS) Ráithe 3 2020 Go To Release
Labour Force Survey Q1 2020 Go To Release
Suirbhé ar an Lucht Saothair (SLS) Ráithe 1 2020 Go To Release

2019 Publications

Labour Force Survey Q4 2019 Go To Release
Labour Force Survey Q3 2019 Go To Release
Suirbhé ar an Lucht Saothair (SLS) Ráithe 3 2019 Go To Release

2018 Publications

Earnings Analysis using Administrative Data Sources 2018 Go To Release

2015 Publications

Historical Earnings 1938-2015 Go To Release
Tuilleamh Stairiúil 1938-2015 Go To Release