Back to Top

 Skip navigation

Economy

2023 Publications

Quarterly National Accounts Quarter 2 2023 Go To Release
Cuntais Náisiúnta Ráithiúla R2 2023 Go To Release
International Accounts Q2 2023 Go To Release
Cuntais Idirnáisiunta R2 2023 Comhardú na nÍocaíochtaí agus Staid Infhestíochta Idirnáisiúnta Go To Release
Non-Financial Institutional Sector Accounts Quarter 1 2023 Go To Release
Cuntais na nEarnálacha Institiúideacha Neamhairgeadais R1 2023 Go To Release
Quarterly National Accounts Quarter 1 2023 Final Go To Release
Cuntais Náisiúnta Ráithiúla R1 2023 Torthaí Críochnúla Go To Release
International Accounts Q1 2023 Final Go To Release
Cuntais Idirnáisiunta Ráithe 1 2023 - Torthaí Críochnúla Go To Release
International Accounts Q1 2023 Go To Release
Cuntais ldirnáisiúnta R1 2023 Go To Release
Quarterly National Accounts Quarter 1 2023 - Provisional Go To Release
Cuntais Náisiúnta Ráithiúla Ráithe 1 2023 Réamthorthaí Go To Release

2022 Publications

Ireland's Economy 2022 Go To Release
Geilleagar na hÉireann 2022 Go To Release
Government Finance Statistics - Annual 2017 to 2022 (April 2023 Results) Go To Release
Staidreamh Airgeadais Rialtais - Torthaí Bliantúla 2017 go 2022 (Aibreán 2023) Go To Release
Non Financial Institutional Sector Accounts Quarter 4 2022 Go To Release
Cuntais na nEarnálacha Institiúideacha Neamhairgeadais R4 2022 Go To Release
International Accounts Q4 2022 Go To Release
Cuntais ldirnáisiúnta R4 2022 Go To Release
Quarterly National Accounts Quarter 4 2022 Go To Release
Cuntais Náisiúnta Ráithiúla R4 2022 Go To Release
House Prices Infographic 2022 Go To Release
Praghsanna Tí 2022 Go To Release
Non Financial Institutional Sector Accounts Q3 2022 Go To Release
International Accounts Q3 2022 Go To Release
Cuntais ldirnáisiúnta R3 2022 Go To Release
Quarterly National Accounts Quarter 3 2022 Go To Release
Cuntais Náisiúnta Ráithiúla R3 2022 Go To Release
Non-Financial Institutional Sector Accounts Q2 2022 Go To Release
International Accounts Q2 2022 Go To Release
Cuntais Idirnáisiunta Ráithe 2 2022 Go To Release
Quarterly National Accounts Quarter 2 2022 Go To Release
Cuntais Náisiúnta Ráithiúla Ráithe 2 2022 Go To Release
Institutional Sector Accounts Non-Financial Quarter 1 2022 Go To Release
International Accounts Q1 2022 Final Go To Release
Cuntais Idirnáisiunta Ráithe 1 2022 - Torthaí Críochnúla Go To Release
Quarterly National Accounts Quarter 1 2022 Final Go To Release
Cuntais Náisiúnta Ráithiúla Ráithe 1 2022 - Torthaí Críochnúla Go To Release
International Accounts Q1 2022 Go To Release
Cuntais Idirnáisiunta Ráithiúla Ráithe 1 2022 Go To Release
Quarterly National Accounts Q1 2022 Provisional Go To Release
Cuntais Náisiúnta Ráithiúla Ráithe 1 2022 Réamthorthaí Go To Release

2021 Publications

Foreign Direct Investment in Ireland 2021 Go To Release
Infheistíocht Dhíreach Choigríche in Éirinn 2021 Go To Release
System of Health Accounts 2021 Go To Release
Cuntais an Chóras Sláinte in Éirinn 2021 Go To Release
Productivity in Ireland 2021 Go To Release
Táirgiúlacht in Éirinn 2021 Go To Release
Social Protection Expenditure in Ireland 2021 Go To Release
Caiteachas Coimirce Sóisialaí in Éirinn 2021 Go To Release
Ireland's Trade in Goods 2021 Go To Release
Trádáil Earraí na hÉireann 2021 Go To Release
Macroeconomic Scoreboard 2021 Go To Release
Scórchlár Maicreacnamaíoch 2021 Go To Release
Ireland's Tax Statistics 2021 - Infographic Go To Release
Staidreamh Cánach na hÉireann 2021 Go To Release
National Accounts Output and Value Added by Activity 2021 Go To Release
Aschur agus Breisluach de réir Gníomhaíochta 2021 Go To Release
Institutional Sector Accounts 2021 Go To Release
Cuntais na nEarnálacha Institiúideacha 2021 Go To Release
Government Finance Statistics 2021 Go To Release
Staidreamh Airgeadais Rialtais 2021 Go To Release
Ireland's Economy 2021 Go To Release
Geilleagar na hÉireann 2021 Go To Release
Price Levels of Food, Beverages and Tobacco 2021 : How Ireland Compares Go To Release
Praghasleibhéil um Bia, Dheochanna agus Thobac 2021: Éire i gComparáid Go To Release
Government Finance Statistics 2021 Go To Release
Staidreamh Airgeadais Rialtais 2021 Go To Release
Non Financial Institutional Sector Accounts 2021 (Preliminary) Go To Release
International Accounts Q4 2021 Go To Release
Cuntais Idirnáisiúnta R4 2021 Go To Release
Quarterly National Accounts Quarter 4 2021 Go To Release
Cuntais Náisiunta Ráithiúla Ráithe 4 2021 Go To Release
Residential Property Price Index 2021 Go To Release
Praghsanna Tí 2021 Go To Release
Non Financial Institutional Sector Accounts Quarter 3 2021 Go To Release
International Accounts Q3 2021 Go To Release
Cuntais Idirnáisiúnta R2 2021 Go To Release
Quarterly National Accounts Q3 2021 Go To Release
Cuntais Náisiunta Ráithiúla Ráithe 3 2021 Go To Release
Institutional Sector Accounts Non-Financial Quarter 2 2021 Go To Release
Quarterly National Accounts Q2 2021 Go To Release
Cuntais Náisiunta Ráithiúla Ráithe 2 2021 Go To Release
International Accounts Q2 2021 Go To Release
Cuntais Idirnáisiúnta R2 2021 Go To Release
Non Financial Institutional Sector Accounts Quarter 1 2021 Go To Release
Quarterly National Accounts Q1 2021 Final Go To Release
Cuntais Náisiúnta Ráithiúla R1 2021 Torthaí Críochnúla Go To Release
International Accounts Q1 2021 Balance of Payments and International Investment Position Go To Release
Cuntais Idirnáisiúnta R1 2021 comhardú na níocaíochtaí agus Staid infheistíochta ídirnáisiúnta Go To Release
Quarterly National Accounts Q 1 2021 Provisional Go To Release
Cuntais Náisiúnta Ráithiúla Ráithe 1 2021 Réamthorthaí Go To Release
International Accounts Q1 2021 Balance of Payments and International Investment Position Go To Release
Comhardú na níocaíochtaí agus Staid lnfheistíochta ldirnáisiúnta Go To Release

2020 Publications

Productivity in Ireland 2020 Go To Release
Táirgiúlacht in Éirinn 2020 Go To Release
Foreign Direct Investment in Ireland 2020 Go To Release
Infheistíocht Dhíreach Choigríche in Éirinn 2020 Go To Release
System of Health Accounts 2020 Go To Release
Cuntais an Chóras Sláinte in Éirinn 2020 Go To Release
Environmental Subsidies and Similar Transfers 2020 Go To Release
Fóirdheontais Comhshaoil agus Aistrithe Comhchosúla 2020 Go To Release
Social Protection Expenditure 2020 Go To Release
Caiteachas Coimirce Sóisialaí in Éirinn 2020 Go To Release
Ireland's Trade in Goods 2020 Go To Release
Tradáil na Earraí na hÉireann 2020 Go To Release
Macroeconomic Scoreboard 2020 Go To Release
Scórchlár Maicreacnamaíoch 2020 Go To Release
Output and Value Added by Activity 2020 Go To Release
Aschur agus Breisluach de réir Gníomhaíochta 2020 Go To Release
Institutional Sector Accounts Non-Financial and Financial 2020 Infographic Go To Release
Cuntais na nEarlálacha Institiúideacha 2020 Go To Release
Government Finance Statistics 2020 October 2021 Results Go To Release
Staidreamh Airgeadais Rialtais 2020 Go To Release
Government Income & Expenditure 2020 Go To Release
Ioncam agus Caiteachas Rialtais 2020 Go To Release
Ireland's Economy 2020 Go To Release
Geilleagar na hÉireann 2020 Go To Release
Government Finance Statistics 2020 Go To Release
Staidreamh Airgeadais Rialtais 2020 Go To Release
Non Financial Institutional Sector Accounts 2020 (Preliminary) Go To Release
International Accounts Quarter 4 2020 Go To Release
Cuntais Idirnáisiúnta R4 2020 Go To Release
Quarterly National Accounts Quarter 4 2021 Go To Release
Cuntais Náisiúnta Ráithiúla Ráithe 4 2020 Go To Release
Non Financial Institutional Sector Accounts Quarter 3 2020 Go To Release
International Accounts Q3 2020 Balance of Payments and Investment Position Go To Release
Cuntais Idirnáisiúnta R3 2020 Comhardú na Níocaíochtaí agus Staid Infheistíochta Idirnáisiúnta Go To Release
Non Financial Institutional Sector Accounts Quarter 2 2020 Go To Release
International Accounts Quarter 2 2020 Go To Release
Cuntais Idirnáisiúnta R2 2020 Go To Release
Institutional Sector Accounts Non Financial Quarter 1 2020 Go To Release
International Accounts Q1 2020 Final Go To Release
Cuntais Idirnáisiúnta RI 2020 Go To Release
Ireland's Economy 2019 and Q1 2020 Go To Release
Geilleagar na hÉireann 2019 agus R1 2020 Go To Release
International Accounts Q1 2020 Go To Release
Cuntais Idirnáisiúnta R1 2020 Go To Release

2019 Publications

Information and Communications Technology: A Value Chain Analysis 2019 Go To Release
Productivity in Ireland 2019 Go To Release
Tairgiúlacht in Éirinn 2019 Go To Release
System of Health Accounts for Ireland 2019 Current Expenditure on Health Care Go To Release
Cuntais an Chóras Sláinte in Éirinn 2019 Caiteachas Reatha ar Chúram Sláinte Go To Release
Foreign Direct Investment in Ireland 2019 Go To Release
Infheistíocht Dhíreach Choigríche 2019 Go To Release
Environmental Subsidies and Similar Transfers 2019 Go To Release
Fóirdheontais Comhshaoil agus Aistrithe Comhchosúla 2019 Go To Release
Fossil Fuel Subsidies 2019 Go To Release
Fóirdheontais Breoslaí Iontaise 2019 Go To Release
Ireland's Trade in Goods 2019 Go To Release
Trádáil in Earraí na hÉireann 2019 Go To Release
Output & Value Added by Activity 1995-2019 Ranked by A21 sector of the economy Go To Release
Aschur agus Breisluach de réir Gníomhaíochta 1995-2019 Rangú in earnálacha geilleagracha NACE Go To Release
Macroeconomic Scoreboard 2019 Go To Release
Scórchlár Maicreacnamaíoch 2019 Go To Release
Institutional Sector Accounts 2019 Go To Release
Cuntais na nEarnálacha Institiúideacha 2019 Go To Release
Government Finance Statistics 2019 Go To Release
Staidreamh Airgeadais Rialtais 2019 Go To Release
Government Income & Expenditure 2019 Go To Release
Ioncam agus Caiteachas Rialtais 2019 Go To Release
Government Finance Statistics 2019 Go To Release
Staidreamh Airgeadais Rialtais 2019 Go To Release
International Accounts Q3 2019 Go To Release
Cuntais Idirnáisiúnta R4 2019 Go To Release
Residential Property Price Index December 2019 Go To Release
Praghsanna Tí 2019 Go To Release
International Accounts Q3 2019 Go To Release
Cuntais Idirnáisiúnta R3 2019 Go To Release
International Accounts Q2 2019 Go To Release
Cuntais Idirnáisiúnta R2 2019 Go To Release
Ireland's Economy 2018 & Q1 2019 Go To Release
Geilleagar na hÉireann 2018 agus Ráithe 1 2019 Go To Release
International Accounts Q1 2019 Go To Release
Cuntais Idirnáisíunta R1 2019 Go To Release

2018 Publications

Food and Agriculture: A Value Chain Analysis (2018) Go To Release
Bia agus Talmhaíocht: Anailís ar an Slabhra Breisluacha 2018 Go To Release
Estimates of Irish Pension Liabilities 2018 Go To Release
Meastacháin Dhliteanais Pinsin na hÉireann 2018 Go To Release
Fossil Fuel Subsidies 2000-2018 Go To Release
Fóirdheontais Breoslaí Iontais 2000-2018 Go To Release
Business In Ireland 2018 Go To Release
Productivity in Ireland 2018 Go To Release
Táirgiúlacht in Éirinn 2018 Go To Release
System of Health Accounts 2018 Go To Release
Foreign Direct Investment 2018 Go To Release
Infheistíocht Dhíreach Choigríche in Éirinn 2018 Go To Release
Aircraft Leasing in Ireland 2018 Go To Release
Léasú Aerárthaí in Éirinn 2018 Go To Release
The Financial Sector in Ireland's National Accounts 2018 Go To Release
An Earnáil Airgeadais i gCuntais Náisiúnta na hÉireann 2018 Go To Release
Economic Activity: Output and Value Added 2018 Go To Release
Gníomhaíocht Gheilleagrach 2018: Aschur agus Breisluach Go To Release
Ireland's Trade in Goods 2018 Go To Release
Trádáil in Earraí na hÉireann 2018 Go To Release
Institutional Sector Accounts Financial and Non Financial 2018 Go To Release
Cuntais na nEarnálacha Institiúideacha 2018 Go To Release
Macroeconomic Scoreboard 2018 Go To Release
Scórchlár Maicreacnamaíoch 2018 Go To Release
Agricultural Land Prices 2018 Go To Release
Praghsanna Talún Talmhaíochta 2018 Go To Release
Comparative Price Level Indices for Food, Beverages and Tobacco 2018 Go To Release
Innéacsanna um Praghasleibhéil Chomparáideacha Go To Release
Government Income and Expenditure 2018 Go To Release
Ioncam agus Caiteachas Rialtais 2018 Go To Release
International Accounts Q4 2018 Go To Release
Cuntais Idirnáisiúnta R4 2018 Go To Release
Residential Property Price Index December 2018 Go To Release
Praghsanna Tí 2018 Go To Release

2017 Publications

Productivity in Ireland 2017 Go To Release
Táirgiúlacht in Éirinn 2017 Meánráta fáis bliantúil 2000 - 2017 Go To Release
Foreign Direct Investment in Ireland 2017 Go To Release
Infheistíocht Dhíreach Choigríche in Éirinn 2017 Go To Release
Output and Value Added by Activity 2017 Go To Release
Gníomhaíocht Gheilleagrach 2017 Go To Release
Macroeconomic Scoreboard 2017 Go To Release
Scórchlár Maicreacnamaíoch 2017 Go To Release
Ireland's Trade in Goods 2017 Infographic Go To Release
Trádáil in Earraí na hÉireann 2017 Go To Release
Institutional Sector Accounts 2017 Go To Release
Cuntais na nEarnálacha institiúideacha 2017 Go To Release
Agricultural Land Prices 2017 Go To Release
Praghsanna Talún Talmhaíochta 2017 Go To Release
Ireland's Economy 2017 Go To Release
Geilleagar na hÉireann 2017 Go To Release

2016 Publications

The Financial Sector in Ireland's National Accounts 2016 Go To Release
Earnáil an Airgeadais i gCuntais Náisiúnta na hÉireann 2016 Go To Release
Farm Structure Survey 2016 Go To Release
Struchtúr Feirmeacha in Éirinn 2016 Go To Release
Productivity in Ireland 2016 Go To Release
Táirgiúlacht in Éirinn 2016 Go To Release
Aircraft Leasing in Ireland 2007 - 2016 Go To Release
Léasú Aerárthaí in Éirinn 2007-2016 Go To Release
Agricultural Land Prices 2016 Go To Release
Praghsanna Talún Talmhaíochta 2016 Go To Release
Ireland's Economy 2016 Go To Release
Institutional Sector Accounts 2016 Go To Release
Cuntais na nEarnálacha Institiúdacha 2016 Go To Release
Macroeconomic Scoreboard 2016 Go To Release
Residential Property Price Index 2016 Go To Release

2015 Publications

Household Distributional Accounts 2010-2015 Go To Release
Cuntais ar Dháileadh Ioncaim i measc Líonta Tí 2010-2015 Go To Release
Estimates of Irish Pension Liabilities 2015 Go To Release
Meastacháin Dhliteanais Pinsin na hÉireann 2015 Go To Release
Agricultural Land Prices 2015 Go To Release
Foreign Direct Investment 2015 Go To Release
Infheistíocht Dhíreach Choigriche in Éirinn 2015 Go To Release
Institutional Sector Accounts 2015 Go To Release
Macroeconomic Scoreboard 2015 Go To Release

2014 Publications

Institutional Sector Accounts 2014 Go To Release
Macroeconomic Scoreboard 2014 Go To Release