Back to Top

 Skip navigation

Census of Population 2022 - Summary Results

View Transcript

Tá leagan Gaeilge den leathanch seo ar fáil. Féach Daonáireamh 2022 - Torthaí Achoimre.

CSO statistical publication, , 11am