Skip navigation

  • Is í Próifíl 11 - Fostaíocht, Slite Beatha agus Tionsclaíocht an tuarascáil théamach deireanach ar thorthaí Dhaonáireamh 2016, ag cur deireadh leis an tsraith de dhá thuairisc achoimre, aon cheann déag de thuairiscí próifíle agus Staidreamh Daonra um Cheantair Bheaga. Léirítear sonraí san fhoilseachán maidir le daoine i mbun oibre agus tá na cineál tionscail, gairmeacha agus athruithe ó 2011 san áireamh. Ina theannta sin clúdaítear ábhair ar nós dífhostaíocht, náisiúnaigh neamh-Éireannaigh sa lucht saothair agus inimircigh nuatagtha.
  • Oibrithe mar chéatadán de dhaonra an lae