Skip navigation

  • Is í seo an tríú thuarascáil próifíle i sraith de 11 ceann ar thorthaí Dhaonáireamh 2016. Déantar scagadh inti ar mhiondealú aoise dhaonra na hÉireann agus ar phríomhthréithe na haoisghrúpaí éagsúla.
  • Spleáchas Aoise de réir Toghroinne, 2016
  • Athrú céatadáin in aois mheánach de réir lonnaíochta, 2011-2016
  • Aois mheánach de réir Toghroinne, 2016