Skip navigation

  • Is í seo an dara thuarascáil théamach ar Dhaonáireamh 2016. Dírítear inti ar na topaicí a leanas: dáileadh geografach an daonra, dlús an daonra (.i. méid duine in aon cheantar) agus imirce inmheánach (gluaiseachtaí daoine laistigh den Stát le linn na bliana go Aibreán 2016).