Skip navigation

  • Is í Próifíl 7 – Imirce agus Éagsúlacht an seachtú tuarascáil théamach ar thorthaí Dhaonáireamh 2016. Léirítear sa tuarascáil eolas a bhaineann le daonra neamh-Éireannach an Stáit lena n-áirítear na náisiúntachtaí éagsúla, próifíl aoise, stádas pósta, teangacha a labhraítear, oideachas agus stádas fostaíochta i measc an chuid seo den phobail.
  • Náisiúntachtai de réir toghroinne, 2016