Skip navigation

  • Is í Próifíl 8 – An Lucht Siúil, Eitneachas agus Creideamh in Éirinn an t-ochtú tuarascáil théamach ar thorthaí Dhaonáireamh 2016. Tá an tuarascáil roinnte de réir na n-ábhar teidil agus léargas le fáil inti maidir le pobal Lucht Siúil na hÉireann, eitneachas sa phobal i gcoitinne agus creideamh in Éirinn mar a bhí in 2016.
  • Creidimh roghnaithe de réir toghroinne, 2016