Back to Top

 Skip navigation

Census of Population 2022 Profile 7 - Employment, Occupations and Commuting

View Transcript

Tá leagan Gaeilge den leathanch seo ar fáil. Féach Daonáireamh 2022 Próifíl 7 - Fostaíocht, Slite Beatha agus Comaitéireacht.

CSO statistical publication, , 11am