Back to Top

 Skip navigation

Census of Population 2022 Profile 2 - Housing in Ireland

P-CPP2 INFOGRAPHIC_EN image
View Transcript

Tá leagan Gaeilge den leathanch seo ar fáil. Féach Daonáireamh 2022 Próifíl 2 - Tithíocht in Éirinn.

CSO statistical publication, , 11am