Skip navigation

  • Is í Próifíl 5 – Daoine gan dídean in Éirinn an cúigiú thuarascáil théamach ar thorthaí Dhaonáireamh 2016. Tugtar léargas sa tuarascáil seo ar easpa dídine agus aird tugtha ar athróga éagsúla ar nós inscne, aois, stádas pósta, oideachas, obair, sláinte agus náisiúntacht i measc an daonra gan dídean.