Skip navigation

  • Is í Próifíl 4 - Líonta Tí agus Teaghlaigh an ceathrú cheann i sraith de 11 tuarascáil théamacha ó Dhaonáireamh 2016. Déantar iniúchadh inti ar chomhdhéanamh teaghlaigh agus ar shocruithe maireachtála i measc dhaonra na hÉireann agus clúdaítear thopaicí ar nós stádas pósta, páirtnéireachtaí sibhialta comhghnéis, mar aon leis na cineálacha agus méideanna éagsúla teaghlach agus líonta tí atá sa Stát.
  • Daonra singil de réir Lonnaíocht Daonáirimh, 2016