Skip navigation

  • Léirítear sa tuarascáil seo na chéadtorthaí deimhne as Daonáireamh 2016 a reáchtáladh an 24 Aibreán anuraidh. Clúdaítear réimse topaicí sa tuarascáil, ina measc mórathruithe daonra, próifíl aoise na tíre, stádas pósta, líonta tí agus teaghlaigh mar aon leis na chéadtorthaí maidir le náisiúntacht, teangacha iasachta, labhairt na Gaeilge, creideamh agus tithíocht.
  • Census 2016 Summary Results - Part 1 (PDF 2,887KB)
  • Caibidil 7 - An Ghaeilge (PDF 259KB)
  • Census 2016 Summary Results - Part 1 (PDF 2,208KB)