Skip navigation

Torthaí Foilsithe

 

 

Réamhthorthaí Dhaonáireamh 2016                                           

 

14 Iúil 2016

Torthaí Achoimre Dhaonáireamh 2016 - Cuid 1

 

06 Aibreán 2017

Próifíl 1 – Tithíocht in Éirinn

 

20 Aibreán 2017

Próifíl 2 – Dáileadh agus Gluaiseachtaí Daonra

 

11 Bealtaine 2017

Torthaí Achoimre Dhaonáireamh 2016 – Cuid 2

 

15 Meitheamh 2017

Próifíl 3 – Próifíl Aoise na hÉireann

 

06 Iúil 2017

Staidreamh Daonra um Cheantair Bheaga (SAPS) – Athróga go léir

 

20 Iúil 2017

POWSCAR – Comhad micreashonraí taighde [en]

 

20 Iúil 2017

Próifíl 4 – Líonta tí agus Teaghlaigh

 

27 Iúil 2017

Próifíl 5 – Daoine gan Dídean in Éirinn

 

10 Lúnasa 2017

Próifíl 6 – Comaitéireacht in Éirinn

 

31 Lúnasa 2017

Próifíl 7 – Imirce agus Éagsúlacht

 

21 Meán Fómhair 2017

Próifíl 8 – An Lucht Siúil, Eitneachas agus Creideamh in Éirinn

 

12 Deireadh Fómhair 2017

Próifíl 9 – Sláinte, Míchumas agus Cúramóirí

 

02 Samhain 2017

Próifíl 10 – Oideachas, Scileanna agus an Ghaeilge

 

23 Samhain 2017

Próifíl 11 – Fostaíocht, Slite Beatha agus Tionsclaíocht

 

14 Nollaig 2017 

Foilseacháin le teacht

 

 

Má tá ceisteanna agat maidir leis an Daonáireamh, le do thoil déan teagmháil le census@cso.ie nó cuir glaoch ar +353 1 895 1460.

_____________________________________________________

Eiseofar táblaí idirghníomhacha gréasáin in éineacht le gach foilseachán.