Skip navigation

Cainteoirí Gaeilge (PDF 558KB)

Preasráiteas - Próifíl 9, Daonáireamh 2011 (PDF 119KB)

Census results logo as Gaeilge  ‎  

Táblaí Idirghníomhaíocha

 

  CD936 Gaeilgeoirí 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Inscne, Minicíocht Labhairt na Gaeilge, Aoisghrúpa agus BliainDaonáirimh

  CD937 Gaeilgeoirí 15 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Stádas Pósta, Inscne, Minicíocht Labhairt na Gaeilge agus BliainDaonáirimh

  CD938 Gaeilgeoirí 15 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Inscne, Minicíocht Labhairt na Gaeilge, Phríomhstádus Eacnamaíoch agus BliainDaonáirimh

  CD939 Gaeilgeoirí 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Inscne, Minicíocht Labhairt na Gaeilge, Aicme shóisialta agus BliainDaonáirimh

  CD940 Gaeilgeoirí 15 Bliana d'Aois agus Níos Sine ag Obair de réir Meánghrúpa Gairme, Inscne, Minicíocht Labhairt na Gaeilge agus BliainDaonáirimh

  CD941 Céatadán Gaeilgeoirí i gcomparáid leo siúd nach Gaeilgeoirí idir 1861 agus 1926 de réir Cúige, BliainDaonáirimh agus Statistic

  CD978 Céatadán Gaeilgeoirí 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine in aghaidh Daoine nach Gaeilgeoirí iad ó 1926 de réir Cúige, BliainDaonáirimh agus Statistic

   CD942 Daonra 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Inscne, Údarás Regiúnach, Gaeilgeoirí agus Daoine nach Gaeilgeoirí agus BliainDaonáirimh   

  CD943 Daonra 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Inscne, Cúige, Contae nó Cathair, Gaeilgeoirí agus Daoine nach Gaeilgeoirí agus BliainDaonáirimh

  CD944 Daonra 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Gaeilgeoirí agus Daoine nach Gaeilgeoirí, Bailte de réir Méide, Inscne agus BliainDaonáirimh

  CD945 Daonra 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Aoisghrúpa, Inscne, Gaeilgeoirí agus Daoine nach Gaeilgeoirí agus BliainDaonáirimh

  CD946 Céatadán Gaeilgeoirí sa Daonra 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Aoisghrúpa, Ceantair Gaeltachta, BliainDaonáirimh agus Statistic

  CD947 Daonra 15 Bliana d'Aois agus Níos Sine sa Lucht Oibre de réir Inscne, Ceantair Gaeltachta, Meánghrúpa Gairme, Gaeilgeoirí agus Daoine nach Gaeilgeoirí agus BliainDaonáirimh 

  CD948 Daonra 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Inscne, Ceantair Gaeltachta, Grúpa Soch-Eacnamaíoch, Gaeilgeoirí agus Daoine nach Gaeilgeoirí agus BliainDaonáirimh 

  CD949 Daonra 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Aicme shóisialta, Inscne, Ceantair Gaeltachta, Gaeilgeoirí agus Daoine nach Gaeilgeoirí agus BliainDaonáirimh

  CD950 Daonra 15 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Ceantair Gaeltachta, Inscne, An Leibheál Sonraithe ab Airde Oideachais Bainte Amach, Gaeilgeoirí agus Daoine nach Gaeilgeoirí agus BliainDaonáirimh

  CD951 Daonra 15 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Ceantair Gaeltachta, Inscne, Aois a Chríochnú Oideachas Lánaimseartha, Gaeilgeoirí agus Daoine nach Gaeilgeoirí agus BliainDaonáirimh

  CD952 Céatadán Teaghlaigh Phríobháideacha ina bhfuil Gaeilgeoirí de réir Cúige, Contae nó Cathair, BliainDaonáirimh agus Statistic

  CD953 Céatadán Gaeilgeoirí i dTeaghlaigh Phríobáideacha de réir Cúige, Contae nó Cathair, BliainDaonáirimh agus Statistic

  CD954 Teaghlaigh Phríobháideacha ina bhfuil Gaeilgeoirí de réir Ceantair Gaeltachta, Teaghlaigh a Labhraíonn Gaeilge, Líon Daoine de réir an Teaghlaigh agus BliainDaonáirimh

  CD955 Teaghlaigh Phríobháideacha inar Ghaeilgeoir an Duine Tagartha de réir Líon Daoine de réir an Teaghlaigh, Cúige, Contae nó Cathair, Teaghlaigh a Labhraíonn Gaeilge agus BliainDaonáirimh

  CD956 Teaghlaigh Phríobháideacha inar Ghaeilgeoir an Duine Tagartha de réir Ceantair Gaeltachta, Teaghlaigh a Labhraíonn Gaeilge, Líon Daoine de réir an Teaghlaigh agus BliainDaonáirimh

  CD957 Teaghlaigh Phríobháideacha ina bhfuil Gaeilgeoirí 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Líon Daoine de réir an Teaghlaigh, Gaeltacht agus Stát, Líon Gaeilgeoirí agus BliainDaonáirimh

  CD958 Teaghlaigh Phríobháideacha ina bhfuil Gaeilgeoirí 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Aoisghrúpa, Inscne, Cineál Aonad Clainne, Gaeltacht agus Stát, Gaeilgeoirí agus Daoine nach Gaeilgeoirí agus BliainDaonáirimh

  CD959 Gaeilgeoirí 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Údarás Regiúnach, Minicíocht Labhairt na Gaeilge Taobh Amuigh den Chóras Oideachais, Inscne, Aoisghrúpa agus BliainDaonáirimh

  CD960 Gaeilgeoirí 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine a Labhraíonn Gaeilge go Laethúil sa Chóras Oideachais de réir Údarás Regiúnach, Minicíocht Labhairt na Gaeilge Taobh Amuigh den Chóras Oideachais, Inscne, Aoisghrúpa agus BliainDaonáirimh

  CD961 Gaeilgeoirí 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Minicíocht Labhairt na Gaeilge Taobh Amuigh den Chóras Oideachais, Cúige, Contae nó Cathair, Inscne agus BliainDaonáirimh

  CD962 Gaeilgeoirí 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine a Labhraíonn Gaeilge go Laethúil sa Chóras Oideachais de réir Inscne, Minicíocht Labhairt na Gaeilge Taobh Amuigh den Chóras Oideachais, Cúige, Contae nó Cathair agus BliainDaonáirimh

  CD963 Gaeilgeoirí 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Minicíocht Labhairt na Gaeilge Taobh Amuigh den Chóras Oideachais, Bailte de réir Méide, Inscne agus BliainDaonáirimh

  CD964 Gaeilgeoirí 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Inscne, Minicíocht Labhairt na Gaeilge Taobh Amuigh den Chóras Oideachais, Ceantair Gaeltachta, Aoisghrúpa agus BliainDaonáirimh

  CD965 Gaeilgeoirí 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine a Labhraíonn Gaeilge go Laethúil sa Chóras Oideachais de réir Inscne, Minicíocht Labhairt na Gaeilge Taobh Amuigh den Chóras Oideachais, Ceantair Gaeltachta, Aoisghrúpa agus BliainDaonáirimh

  CD966 Daonra 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine Gnáthchónaitheoirí a bhí i Láthair sa Stát de réir Aoisghrúpa, Cúlra Eithneach nó Cultúrtha, Gaeilgeoirí agus Daoine nach Gaeilgeoirí agus BliainDaonáirimh

  CD967 Daonra 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine Gnáthchónaitheoirí a bhí i Láthair sa Stát de réir Minicíocht Labhairt na Gaeilge Taobh Amuigh den Chóras Oideachais, Aoisghrúpa, Cúlra Eithneach nó Cultúrtha agus BliainDaonáirimh

  CD968 Daonra 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine Gnáthchónaitheoirí a bhí i Láthair sa Stát de réir Áit Bhreithe, Gaeilgeoirí agus Daoine nach Gaeilgeoirí agus BliainDaonáirimh

  CD969 Gaeilgeoirí 3 Bliana d'aois agus Níos Sine Gnáthchónaitheoirí a bhí i Láthair sa Stát de réir Áit Bhreithe, Minicíocht Labhairt na Gaeilge agus BliainDaonáirimh

  CD970 Daonra 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine Gnáthchónaitheoirí a bhí i Láthair sa Stát de réir Inscne, Gaeilgeoirí agus Daoine nach Gaeilgeoirí, Náisiúntacht agus BliainDaonáirimh

  CD971 Gaeilgeoirí 3 Bliana d'aois agus Níos Sine Gnáthchónaitheoirí a bhí i Láthair sa Stát de réir Minicíocht Labhairt na Gaeilge Taobh Amuigh den Chóras Oideachais, Náisiúntacht, Inscne agus BliainDaonáirimh

  CD972 Teaghlaigh Phríobháideacha ina bhfuil Gaeilgeoirí 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine a Labhraíonn Gaeilge go Laethúil de réir Líon na nDaoine a Labhrann Gaeilge Gach Lá sa Chóras Oideachais, Ceantair Gaeltachta agus BliainDaonáirimh

  CD973 Teaghlaigh Phríobháideacha ina bhfuil Gaeilgeoirí 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine a Labhraíonn Gaeilge go Laethúil de réir Líon na nDaoine a Labhrann Gaeilge Gach Lá Taobh Amuigh den Chóras Oideachais, Ceantair Gaeltachta agus BliainDaonáirimh

  CD974 Gach Aonad Chlainne le Daoine 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Comhdhéanamh agus Aoisghrúpa de réir Cumas Gaeilge a labhairt, Cineál Aonad Clainne, BliainDaonáirimh agus Statistic

  CD975 Labhraíonn Gach Baill den Aonad Chlainne Gaeilge 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Comhdhéanamh agus Aoisghrúpa de réir Cumas Gaeilge a labhairt, Cineál Aonad Clainne, BliainDaonáirimh agus Statistic

  CD976 Labhraíonn Roinnt Baill den Aonad Chlainne Gaeilge 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Comhdhéanamh agus Aoisghrúpa de réir Cumas Gaeilge a labhairt, Cineál Aonad Clainne, BliainDaonáirimh agus Statistic

  CD977 Ní Labhraíonn aon Baill den Aonad Chlainne Gaeilge 3 Bliana d'Aois agus Níos Sine de réir Comhdhéanamh agus Aoisghrúpa de réir Cumas Gaeilge a labhairt, Cineál Aonad Clainne, BliainDaonáirimh agus Statistic