Skip navigation

Tá cinneadh glactha ag an Rialtas, tar éis dianmhachnamh ar an gceist i gcomhairle leis an bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO) chun Daonáireamh 2021 a chur siar ar feadh bliana go dtí an 3 Aibreán 2022. 

Preasráiteas - Daonáireamh 2021 curtha siar

Mar thoradh ar an gcinneadh seo, is oth leis an Oifig a chur in iúl d’iarrthóirí agus iarrthóirí féideartha nach mbeimid ag dul ar aghaidh le comórtais earcaíochta don Fhoireann Allamuigh Daonáirimh i mbliana mar a bhí beartaithe. Áirítear orthu seo an comórtas do phoist Bainistíochta Sinsearaí (a bhí ar siúl cheanna féin) mar aon leis na comórtais Maoirseora Allamuigh agus Áiritheora Daonáirimh.

Tá sé beartaithe comórtais earcaíochta as an nua a rith in 2021 maidir leis na poist a luaitear thuas. Fógrófar na comórtais uile ar shuíomh gréasáin na hOifige, ag tosú le comórtas na mBainisteoirí Sinsearacha in Aibreán 2021.

Tabhair aird go gcaithfidh iarrthóirí ar na poist Bainistíochta Sinsearaí i mbliana iarratas a dhéanamh arís an bhliain seo chugainn.

I gcás aon cheisteanna atá agat faoi earcaíocht an daonáirimh, déan teagmháil linn ar ríomhphost chuig censusrecruitment@cso.ie