Skip navigation

Tá comórtas earcaíochta Maoirseoir Allamuigh Daonáirimh 2022 dúnta

Cuirfear iarrthóirí ar an eolas nuair a bheidh torthaí an ghearrliostaithe ar fáil. I gcás iarrthóirí rathúla sa phróiseas gearrliostaithe, táimid ag súil leis go reáchtálfar agallaimh deireanach i mí na Samhna. Go raibh maith agat as do spéis i nDaonáireamh 2022.

 

Image of Ireland in 3D populated with people next to text reading Daonáireamh 2022 Earcú na Foirne Allamuigh

Earcaíocht Áiritheoirí i mí na Samhna

I mí na Samhna beidh comórtas d’Áiritheoirí Daonáirimh ar siúl. 

Post: Áiritheoir Daonáirimh (5,100 post ar fáil ar fud na tíre)
Dáta tosaithe an chomórtais:  25 Samhain 2021
Glacfar le hiarratais ar líne amháin, trí thairseach earcaíochta na hOifige
Conradh ar théarma seasta don tréimhse  28 Feabhra 2022 - 4 Bealtaine 2022
Beidh Áiritheoirí ag cianobair ón mbaile
Uaireanta solúbtha 

Foireann Allamuigh Daonáirimh 2022 

Earcaítear foireann mhór d’oibrithe sealadacha allamuigh chun áireamh an Daonáirimh a dhéanamh. Do chúiseanna an Daonáirimh, tá an stát roinnte ina 46 réigiún sainithe ina mbeidh idir 10 agus 13 ceantar allamuigh. 

  • 6 Oifigeach Idirchaidrimh Daonáirimh – Earcaíodh cheana
  • 46 Maoirseoir Réigiúnacha – Earcaíodh cheana
  • 466 Maoirseoir Allamuigh – An comórtas dúnta
  • 5,100 Áiritheoir – 25 Samhain

Le haghaidh ceisteanna uile ar earcaíocht daonáirimh, déan teagmháil linn ar ríomhphost chuig censusrecruitment@cso.ie nó cuir glaoch ar 01 - 895 1400.

Ba chóir d’iarrthóirí tabhairt dá n-aire, ag braith ar shrianta rialtais COVID-19, go bhféadfadh iachall a bheith ar an Oifig an feachtas earcaíochta seo agus/nó aon cheapachá(i)n a dhéanfaí as a chur ar ceal roimh thús nó le linn tréimhse na gconarthaí sin.