Skip navigation

Tuarascálacha

Foilsithe

  Réamhthuairisc Dhaonáireamh 2011

  Seo í Éire, Cuid 1(Príomhthorthaí Déimeagrafacha roimhe seo) [en]

  Daonra de réir Ceantair  (Imleabhar a hAon roimhe seo) [en]
  Próifíl 1 Baile agus Tuath - Dáileadh agus gluaiseachtaí daonra [en] 26 Aibreán 2012
  Próifíl 2 Níos Sine agus Níos Óige - Próifíl Aoise na hÉireann [en] 24 Bealtaine 2012
  Seo í Éire, Cuid 2 (Príomhthorthaí Socheacnamaíocha roimhe seo) [en]

  Próifíl 3  Ag Obair - Fostaíocht, gairmeacha agus tionscal in Éirinn [en]

26 Iúil 2012
  Staidreamh Daonra um Cheantair Bheaga (SAPS) agus SAPMAP [en] 31 Iúil 2012
  Próifíl 4  An Díon ós ár gCionn - Tithíocht in Éirinn [en] 30 Lúnasa 2012 
  Daoine gan dídean in Éirinn (tuarascáil daonáirimh speisialta) [en] 06 Meán Fómhair 2012
  Próifíl 5 Líon Tí agus Teaghlaigh - Socruithe maireachtála in Éirinn [en] 20 Meán Fómhair 2012
  Próifíl 6  Imirce agus Éagsúlacht - Próifíl na hÉagsúlachta in Éirinn [en]

  Próifíl 7  Creideamh, Eitneachas agus Lucht Siúil na hÉireann -
  Cúlra eitneach agus cultúrtha in Éirinn [en]

  Próifíl 8  Ár mBille Sláinte - Sláinte, míchumas agus cúramóirí in Éirinn [en]

  Próifíl 9  An Méid Atá Ar Eolas Againn - Oideachas, scileanna agus an Ghaeilge [en]

  Próifíl 10  Ó Dhoras go Doras - Comaitéireacht in Éirinn [en]

  Comhaid Theorann Gheografacha [en]

 

  Daonáireamh 2011 – Éire agus Tuaisceart Éireann [en]

12 Meitheamh 2014