Skip navigation

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait maidir leis an Daonáireamh, cuir d'fhiosruithe ar fhoireann an Daonáirimh (daonaireamh@cso.ie).

 

Féach anseo thíos na sonraí teagmhála:

 • Fiosruithe Daonáirimh
  Seoladh:

    An Phríomh-Oifig Staidrimh

    Campas Gnó Shoird

    Bóthar Baile Átha Anraí

    Sord,

    Co. Bhaile Átha Cliath

    Éire

  Glao Áitiúil: 1800 236 787 
  Fón: 353-1-895 1460  
  Facsuimhir: 353-1-895 1399
  Ríomhphost: daonaireamh@cso.ie