Skip navigation

    Gach bliain, bíonn an CSO ina eagraí nó ina chleamhnaí i gcomórtais éagsúla staidrimh náisiúnta agus idirnáisiúnta. Cuidíonn na comórtais CSO le daltaí a gcuid scileanna anailíse agus grafacha a fhorbairt agus deis atá iontu do dhaltaí oibriú le chéile i bhfoirne. Tá an rogha ann do dhaltaí iontráil ar Chomórtas John Hooper a lua mar dhúshlán Gaisce freisin faoin teideal Scileanna Pearsanta. Chun teacht ar thuilleadh eolais faoinár gcomórtas, cláraigh lenár liosta ríomhphost studentcompetitions@cso.ie.

Gradam Sonraí Oscailte CSO 

Gradam um Úsáid Sonraí Oscailte CSO ag an Eolaí Óg

téigh chuig gradam sonraí oscailte

Comórtas ISLP

Clár Idirnáisiúnta don Litearthacht Staitistiúil (ISLP)

téigh chuig comórtas ISLP