Skip navigation

Tionchar COVID-19 ar Eisiúintí Staitistiúla na hOifige

Ba chóir d’úsáideoirí bheith ar an airdeall go bhféadfadh tionchar a bheith ag géarchéim an choróinvíris ar cháilíocht na mbunsonraí do roinnt eisiúintí agus, dá bharr sin, nach mbeidís iomlán inchomparáide leis na sonraí i dtréimhsí eile roimhe.

Tuigeann an Oifig na mórdheacrachtaí atá anois roimh freagróirí suirbhé agus nach bhfuil comhlánú foirmeacha suirbhé ar an gcloch is mó ar a bpaidrín faoi láthair. Mar sin féin, is trí eolas suirbhéireachta a bhailiú a bheimid in ann tuairisciú ar na héifeachtaí atá á imirt ag COVID-19 ar an ngeilleagar agus ar an bpobal.

Chomh fada agus is féidir, táimid ag leanacht le heolas suirbhéireachta a bhailiú ionas go mbeimid in ann staitisticí a sholáthar ina léirítear na hathruithe atá ag teacht ar chúrsaí ó Mhárta 2020 ar aghaidh. Táimid buíoch don tacaíocht leanúnach ó fhreagróirí ár suirbhéanna ar líonta tí agus gnólachtaí agus tuigimid na dúshláin atá roimh an uile duine díobh.

Tá a thuilleadh sonraí le fáil sa Nóta Eolais ar COVID-19 anseo: Paindéim COVID-19 agus Táirgeadh Ábhair Staidrimh Oifigiúla

Cuirfear liosta de na heisiúintí staitistiúla ar imríodh tionchar orthu leis an leathanach seo nuair is ábhartha.

 

Eisiúintí Staitistiúla a bhfuil tionchar imeartha orthu:

 

An Beochlár

Preasráiteas – An Beochlár, Marta 2020  - 02 Aibreán 2020

Torthaí – An Beochlár, Márta 2020 [en]  - 02 Aibreán 2020

Fógra Eolais – Impleachtaí COVID-19 ar an mBeochlár agus ar Mheastacháin Dífhostaíochta Míosúla [en]  - 01 Aibreán 2020

Fógra faoi fhoilsiú an Bheochláir agus na Meastacháin Dífhostaíochta Míosúil  - 30 Márta 2020

 

Dífhostaíocht Mhíosúil

Preasráiteas – Dífhostaíocht Mhíosúil, Márta 2020  - 09 Aibreán 2020

Torthaí - Dífhostaíocht Mhíosúil, Márta 2020 [en]  - 09 Aibreán 2020

[en]  - 01 Aibreán 2020

Nóta Teicniúil – Meastacháin Dífhostaíochta Míosúil agus Meastacháin Choigeartaithe COVID-19, Márta 2020 [en]  - 09 Aibreán 2020

 

An tÁireamh Talmhaíochta 2020

Fógra Eolais – Impleachtaí COVID-19 ar an Áireamh Talmhaíochta 2020  - 08 Aibreán 2020

 

Feithiclí a cláraíodh den chéad uair

Preasráiteas – Feithiclí a cláraíodh den chéad uair, Márta 2020  - 08 Aibreán 2020

Torthaí - Feithiclí a cláraíodh den chéad uair, Márta 2020 [en]  - 08 Aibreán 2020

 

Praghasinnéacs Tomhaltóirí

Fógra Eolais – Impleachtaí COVID-19 ar an bPraghasinnéacs Tomhaltóirí agus an HICP  - 09 Aibreán 2020

Torthaí – Praghasinnéacs Tomhaltóirí, Márta 2020 [en]  - 09 Aibreán 2020

 

Fiosrúchán Bliantúil Seirbhísí

Fógra Eolais – Impleachtaí COVID-19 ar an bhFiosrúchán Bliantúil Seirbhísí 2019  - Aibreán 2020

 

Suirbhé nua 'Impleachtaí COVID-19 ar an nGnó'

Preasráiteas – Suirbhé nua ‘Impleachtaí COVID-19 ar an nGnó’ seolta  - 20 Aibreán 2020

 

Staitisticí Beatha

Fógra Eolais – Impleachtaí COVID-19 ar phróiseáil Deimhnithe Báis [en]  - Aibreán 2020

 

Innéacs um Praghsanna Mórdhíola

Torthaí – Innéacs um Praghsanna Mórdhíola, Márta 2020 [en]  - 22 Aibreán 2020

Fógra Eolais - Impleachtaí COVID-19 ar an Innéacs um Praghsanna Mórdhíola [en]  - 22 Aibreán 2020

 

Suirbhé ar Thionchar Sóisialta COVID-19

Preasráiteas - Suirbhé nua Tionchar Sóisialta COVID-19 seolta ag an CSO  - 23 Aibreán 2020

 

 

Nuashonrú deireanach: 23 Aibreán 2020