Skip navigation

1821 - 1911

Tionscal Ar Líne um Thuairiscí Daonra Stairiúla www.histpop.org (as Béarla)

 Bailiúchán de thuairiscí daonra stairiúla ón Ríocht Aontaithe ina n-áirítear sonraí faoi oileán na hÉireann roimh 1922 agus faoi Thuaisceart Éireann ina dhiaidh sin.

 Acmhainn ar líne atá i suíomh gréasáin an Tionscal OHPR – histpop.org – suíomh ar a bhfuil beagnach 200,000 leathanach tiomsaithe de thuairiscí foilsithe daonra ó Oifig an Ard-Chláraitheora (RA) agus a réamhtheachtaí le linn an tréimhse 1801-1920. Ina measc siúd, tá tuairiscí daonáirimh go léir na Ríochta Aontaithe don tréimhse 1801-1937, lena n-áirítear tuairiscí d’oileán na hÉireann (1801 go 1911) agus tuairiscí do Thuaisceart Éireann (1926 agus 1937). I dteannta na tuairiscí, tá ábhar cartlainne tánaisteach ó Chartlann Náisiúnta an RA agus aistí criticiúla a thugann comhthéacs ar mhóramh an ábhair sin. Tugtar léirmhíniú leis an acmhainn seo ar chreat déimeagrafach na hÉireann agus na Breataine le linn an tréimhse luaite. Tá áiseanna cuardaigh ar an suíomh chun brabhsáil a dhéanamh ar an mbailiúchán iomlán d’ábhar foilsithe daonáirimh agus clárúcháin i leith an dá oileán roimis an Dara Chogadh Domhanda.

 

1926 - 1991

Staidreamh Daonra um Cheantair Bheaga (SAPS)

Imleabhair um Dhaonáirimh Stairiúla 1926 go 1991

 

1996 - 2006

Torthaí Dhaonáireamh 2006

Tuarascálacha Dhaonáireamh 2006

Staidreamh Daonra um Cheantair Bheaga (SAPS)

SAPMAP - Comhéadan Mapála de phróifílí SAPS [en]

Samplaí de Thaifid gan Tréithe Pearsanta Luaite (SARs)

Áit Oibre - Áireamh Ar Thaifid Gan Tréithe Pearsanta Luaite (POWCAR)

Comhaid Teorann [en]

 

Torthaí Dhaonáireamh 2002

 Tuarascálacha Foilsithe

 Staidreamh Daonra um Cheantair Bheaga (SAPS)

 Samplaí de Thaifid gan Tréithe Pearsanta Luaite (SARs)

 Áit Oibre - Sampla de Thaifid gan Tréithe Pearsanta Luaite (POWSAR)

 

Torthaí Dhaonáireamh 1996

 Tuarascálacha Foilsithe [en]

 Staidreamh Daonra um Cheantair Bheaga (SAPS)

 Samplaí de Thaifid gan Tréithe Pearsanta Luaite (SARs)