Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

Gradam um Úsáid Sonraí Oscailte an CSO ag Taispeántas an Eolaí Óig BT

 

Tá Gradam um Úsáid Sonraí Oscailte an CSO ar oscailt d'iontrálacha i ngach catagóir agus i ngach aoisghrúpa páirteach i dTaispeántas an Eolaí Óig agus Teicneolaíochta BT (BTYSTE) a bhaineann leas as sonraí foilsithe na Príomh-Oifige Staidrimh (CSO).

Tá ríméad ar an bPríomh-Oifig Staidrimh urraíocht a dhéanamh ar ghradam bliantúil a spreagann daoine óga chun sonraí oscailte a úsáid. Is ar bhonn an úsáid, nó an úsáid féideartha, is nuálaí de sonraí na hOifige a bhronntar an gradam seo. Is féidir iontráil d'aon fhormáid a chur faoi bhráid - anailísí staitistiúla, modhanna staitistiúla, nó aschur staitistiúil a bhfuil raon eolaíoch nó matamaiticiúil leo; píosa taighde; uirlis léirshamhlúcháin nó láithreán idirghníomhach sonraí; forbairt ghléis; feidhmchlár bogearra; nó úsáid eile de shonraí na hOifige ar bhealach nuálach.

Catagóirí incháilithe: gach ceann

Aoisghrúpaí incháilithe: gach ceann

 

Catagóirí - Taispeántas BT an Eolaí Óig agus Teicneolaíochta

Eolaíochtaí Bitheacha & Éiceolaíocha
m.sh. talmhaíocht, anatamaíocht, bithcheimic, biteicneolaíocht, éiceolaíocht, gairneoireacht, fiseolaíocht, eolaíocht leighis, tréidliacht.

Eolaíochtaí Ceimiceacha, Fisiceacha & Matamaiticiúla
m.sh. ceimic, fisic, matamaitic, matamaitic fheidhmeach, geolaíocht, innealltóireacht, ríomhchlárú, meitéareolaíocht, réalteolaíocht.

Eolaíochtaí Sóisialta & Iompraíochta
m.sh. staidéar eacnamaíoch, tíreolaíoch, síceolaíoch nó socheolaíoch ar iompraíocht daonna, cothú, antraipeolaíocht shóisialta, nó eolaíocht pholaitiúil.

Teicneolaíocht
m.sh. cumarsáid, córais leictreonacha, robaitic, ríomhaireacht, teicneolaíocht rialúcháin, feidhmeanna teicneolaíochta, biteicneolaíocht, uathoibriú.

 

Déanfar tionscadal buacach an Ghradaim i mbliana a fhógairt ag an Taispeántas ar Aoine, an 12 Eanáir 2018. Reáchtálfar searmanas bronnta do chomórtais go léir na hOifige tráth níos déanaí sa mbliain.

 

Tá tuilleadh eolas faoi Thaispeántas an Eolaí Óig agus Teicneolaíochta BT 2018 agus ábhar tacaíochta le fáil ón suíomh gréasáin:

http://btyoungscientist.com/ [i mBéarla]