Skip navigation

 

Tabhair faoi ndeara gur chóir do mhúinteoir an fhoirm chláraithe a líonadh agus a chur faoi bhráid. Is féidir an fhoirm chláraithe a chóipeáil, líonadh agus a sheoladh ar ríomhphost chuig: johnhooper2021@cso.ie    (sa teachtaireacht seachas mar fhorlíontán)

 

Ba chóir don mhúinteoir céanna an póstaer/na póstaeir a chur faoi bhráid in am trátha ar ríomhphost. Ní gá ainmneacha na mball foirne a thabhairt ag an gcéim seo den chomórtas.

 

Scoil rannpháirteach

Ainm na scoile:

 

Seoladh na scoile:

 

Ainm an múinteora maoirseachta:

 

Uimhir teagmhála an mhúinteora:

 

Seoladh r-phost an mhúinteora:

 

 

Daltaí rannpháirteacha

Cén chatagóir aoise ina mbeidh na daltaí ag glacadh páirt? Ní cheadaítear ach foirne de bheirt nó triúr. Ní féidir le duine aonair cur isteach ar an gcomórtas. Má tá daltaí ón dáta chatagóir aoise in aon fhoireann, ní mór catagóir an dalta is sine a roghnú. Sonraigh anseo thíos cé mhéad foireann a bheas ag glacadh páirte i ngach catagóir aoise.

Catagóir Aoise

Líon Foirne

Daltaí a rugadh sa bhliain 2002 nó níos déanaí

 

Daltaí a rugadh sa bhliain 2005 nó níos déanaí

 

 

rialacha an chomórtais léite agam agus aontaím go gcloífidh mé leo. (Cuir tic leis an mbosca cuí)

  Aontaím

 

  Ní aontaím

 

  •  Saothar na ndaltaí féin a mba chóir a bheith i ngach ábhar a soláthraítear. Níl sé ceadaithe aon seirbhís seachtrach deartha nó comhairleoireachta a úsáid d'aon ghné den tionscadal.
  • Comórtas John Hooper 2021
  • Rialacha Comórtais - John Hooper 2021
  • Foirm Chláraithe - John Hooper 2021
  • Conas Póstaer a Dhéanamh