Skip navigation

04 Iúil 2019

Comhionannas agus Leithcheal 2019

Rinneadh leithcheal ar 18% de dhaoine in aois 18 mbliana nó níos sine
  • Thuairiscigh daoine LADTI+ an ráta leithcheala ba mhó (33.2%), agus bhí daoine ó chúlra eitneach neamh-gheal sna sála orthu (33.1%)
  • Beagnach duine as ochtar (11.8%) díobh sin a thuairiscigh leithcheal, bhraith siad é agus iad ag iarraidh teacht ar sheirbhísí
  • Luaigh 9.5% d’fhireannaigh agus 8.8% de bhaineannaigh claonadh gnéis mar chúis leithcheala d’aon chineál
  • Thug beagnach aon trian (32.3%) de dhaoine 18 mbliana d’aois nó os a chionn le fios go raibh tuiscint mhaith acu ar a gcearta faoi reachtaíocht comhionannais na hÉireann
  • I gcás 70.4% de dhaoine a ndearnadh leithcheal orthu sa 2 bhliain roimhe, ní dhearnadh siad aon ní ina leith

Breathnaigh ar an eisiúint: Comhionannas agus Leithcheal 2019 [EN]

Foilsíonn an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) torthaí inniu (4 Iúil 2019) den Suirbhé Comhionannais agus Leithcheala a reáchtáladh i Ráithe 1 2019.

Agus í ag déanamh trácht ar an bhfoilseachán seo, dúirt Maureen Delamere, Staitisteoir “Thug nach mór aon chúigiú, sin 18%, de dhaoine 18 mbliana d’aois nó os a chionn le fios go ndearnadh leithcheal orthu am éigean le dhá bhliain roimhe sin. Bhí na rátaí leithcheala ab airde i measc daoine den lucht LADTI+, ar 33.2%, daoine ó chúlra eitneach neamh-gheal, ar 33.1%, daoine dífhostaithe, ar 30.2%, agus daoine neamh-Éireannacha, ar 26.7%.

Bhraith beagnach duine as deichniúr, nó 9.4%, leithcheal bainteach leis an obair, sin é le rá sa láthair oibre nó le linn cuardach poist. Luaigh 11.8% leithcheal a bheith déanta orthu agus iad ag iarraidh teacht ar sheirbhísí, lena n-áirítear i siopaí, tithe tábhairne, bialanna agus ionaid eile miondíola, agus i mbainc agus institiúidí eile airgeadais. Rangaítear sa chatagóir seo chomh maith leithcheal a rinneadh ar dhaoine ag cuardach tithíochta nó cóiríochta, ag teacht ar sheirbhísí oideachais, sláinte, iompair nó seirbhísí eile poiblí agus leithcheal déanta ag an nGarda Síochána.

I measc daoine a bhraith aon chineál leithcheala, ba é an chúis ba choitianta a luadh lena leithéid ná aois, ar 34.1%, agus an dara cheann ná cine/dath craicinn/grúpa eitneach/náisiúntacht, ar 21.9%.

Astu sin a rinneadh leithcheal d’aon chineál orthu, luaigh 9.1% claonadh gnéis mar chúis don leithcheal seo.

Thuairiscigh beagnach aon trian, nó 32.3%, de dhaoine 18 mbliana d’aois nó os a chionn a bhraith leithcheal go raibh tuiscint mhaith acu ar a gcearta faoi reachtaíocht comhionannais na hÉireann. Ar an lámh eile, dúirt 11.5% nach raibh tuiscint dá laghad acu ar a gcearta.

I measc daoine a rinneadh leithcheal orthu sa dhá bhliain sula cuireadh iad faoi agallamh, ní dhearnadh seachtar as deichniúr, nó 70.4%, díobh aon ní i leith an méid a tharla.”

I gcomhair tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Maureen Delamere (+353) 21 453 5081 nó Caroline Barrett (+353) 21 453 5485

nó seol ríomhphost chuig income&modules@cso.ie

-- CRÍOCH --