Skip navigation

19 Nollaig 2017

Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (SILC) Torthaí 2016

Méadú tagtha ar ioncam in 2016
  • Ráta Riosca na Bochtaineachta 16.5%
  • Ráta Díothachta Forghníomhaí 21.0%
  • Ráta Bochtaineachta Comhsheasmhaí 8.3%

Breathnaigh ar an eisiúint: Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (SILC) Torthaí 2016 [EN]


D’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh torthaí inniu ón Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (SILC) don bhliain 2016 mar aon le torthaí inchomparáide do bhlianta roimhe sin.

 

Tábla A - Achoimre na bpríomhthorthaí
Ioncam20122013201420152016
Ioncam Ainmniúil - Ioncam coibhéisithe indiúscartha in aghaidh an duine aonair
Airmheán18,27618,26218,86420,00020,597
Meán21,57821,99522,39623,30123,852
Ioncam tairsí i mbaol bochtaineachta
(60% den ioncam airmheáin)10,96610,95711,31812,00012,358
      
Ioncam Fíreannach¹ - Ioncam coibhéisithe indiúscartha in aghaidh an duine aonair
Airmheán18,27618,07818,62319,77220,379
Meán21,57821,77322,10923,03523,599
Ioncam tairsí i mbaol bochtaineachta
(60% den ioncam airmheáin)10,96610,84611,17311,86312,227
      
Ráta bochtaineachta agus díothachta%%%%%
Ráta riosca na bochtaineachta 17.316.517.216.916.5
Ráta díothachta²26.930.529.025.521.0
Ráta díothachta dóibh siúd atá i mbaol bochtaineachta48.955.151.251.550.7
Ráta bochtaineachta comhsheasmhaí8.59.18.88.78.3
      
Táscairí comhionannais ioncaim
Comhéifeacht Gini (%)31.832.032.030.830.6
Cóimheas idir cúigilí ioncaim5.15.05.14.74.7
1Bonnbhliain díbhoilscithe 2012.
2 Sciar den daonra a bhraith dhá chineál díothachta forghníomhaí nó níos mó.

 

Agus é ag caint faoin tuarascáil dúirt an Staitisteoir Sinsearach Gerry Reilly:  “Is é an suirbhé teaghlaigh SILC an fhoinse oifigiúil sonraí ar ioncam teaghlaigh agus ioncam aonair. Lena chois sin, is as SILC a sholáthraítear roinnt de phríomhtháscairí náisiúnta na bochtaineachta cosúil le ráta riosca na bochtaineachta, an ráta bochtaineachta comsheasmhaí agus rátaí díothachta forghníomhaí.

Léiríonn na príomhthorthaí maidir le 2016 gurbh ionann an t-ioncam ainmniúil airmheánach bliantúil coibhéisithe indiúscartha agus €20,597 - méadú 3.0% ar luach ainmniúil na bliana 2015 arbh é €20,000 é.   Is athrú é seo atá suntasach ó thaobh staidrimh de. Maidir le comhionannas ioncaim níor tháinig aon athrú a bhí suntasach ó thaobh staidrimh de ar dháileadh ioncaim má chuirtear torthaí 2016 i gcomparáid le 2015.

Lena chois sin tugann an suirbhé léargas ar an mbochtaineacht in Éirinn.  Bhí ráta ‘riosca na bochtaineachta’, sin é sciar na ndaoine a raibh ioncam faoi bhun 60% den ioncam airmheánach náisiúnta acu, de 16.5% ann. Ráta 16.9% a bhí ann in 2015.  Ní athrú suntasach ó thaobh staidrimh de é seo.

Ina theannta sin tháinig laghdú ar chéatadán na ndaoine a meastar a bheith ag braith ‘díothachta forghníomhaí’, a shainítear mar staid eacnamaíoch nach bhfuil sé d’acmhainn ag duine nó teaghlach inti dhá chineál riachtanas saoil nó níos mó a cheannach, m.sh. gan teas a chur ar siúl le linn na bliana seo caite nó gan a bheith in ann nithe a cheannach ar nós dhá péire bróga láidre nó seaicéad te uiscedhíonach nó béile le feoil, sicín nó iasc gach dara lá. Sciar 21.0% den daonra a bhraith díothacht fhorghníomhach in 2016, laghdaithe ó 25.5% in 2015.  Tá an t-athrú seo suntasach ó thaobh staidrimh de.

“Ar deireadh, bhí ‘ráta bochtaineachta comhsheasmhaí’, lena gcumhdaítear daoine atá i mbaol bochtaineachta agus a bhraitheann díothacht fhorghníomhach araon, de 8.3% ann. Níl an figiúr seo suntasach ó thaobh staidrimh de mar bhí sé gar go leor le figiúr na bliana 2015, is é sin, 8.7%”, a dúirt sé.

I gcomhair tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Caitríona O’Brien (+353) 21 453 5777 nó Barry O’Leary (+353) 21 453 5018

nó seol ríomhphost chuig ICW@cso.ie

-- CRÍOCH --