Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

Preasráiteas

Press Statement

19 Nollaig 2017

Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (SILC) Torthaí 2016

Méadú tagtha ar ioncam in 2016
  • Ráta Riosca na Bochtaineachta 16.5%
  • Ráta Díothachta Forghníomhaí 21.0%
  • Ráta Bochtaineachta Comhsheasmhaí 8.3%

Breathnaigh ar an eisiúint: Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (SILC) Torthaí 2016 [EN]


D’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh torthaí inniu ón Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (SILC) don bhliain 2016 mar aon le torthaí inchomparáide do bhlianta roimhe sin.

 

Tábla A - Achoimre na bpríomhthorthaí
Ioncam20122013201420152016
Ioncam Ainmniúil - Ioncam coibhéisithe indiúscartha in aghaidh an duine aonair
Airmheán18,27618,26218,86420,00020,597
Meán21,57821,99522,39623,30123,852
Ioncam tairsí i mbaol bochtaineachta
(60% den ioncam airmheáin)10,96610,95711,31812,00012,358
      
Ioncam Fíreannach¹ - Ioncam coibhéisithe indiúscartha in aghaidh an duine aonair
Airmheán18,27618,07818,62319,77220,379
Meán21,57821,77322,10923,03523,599
Ioncam tairsí i mbaol bochtaineachta
(60% den ioncam airmheáin)10,96610,84611,17311,86312,227
      
Ráta bochtaineachta agus díothachta%%%%%
Ráta riosca na bochtaineachta 17.316.517.216.916.5
Ráta díothachta²26.930.529.025.521.0
Ráta díothachta dóibh siúd atá i mbaol bochtaineachta48.955.151.251.550.7
Ráta bochtaineachta comhsheasmhaí8.59.18.88.78.3
      
Táscairí comhionannais ioncaim
Comhéifeacht Gini (%)31.832.032.030.830.6
Cóimheas idir cúigilí ioncaim5.15.05.14.74.7
1Bonnbhliain díbhoilscithe 2012.
2 Sciar den daonra a bhraith dhá chineál díothachta forghníomhaí nó níos mó.

 

Agus é ag caint faoin tuarascáil dúirt an Staitisteoir Sinsearach Gerry Reilly:  “Is é an suirbhé teaghlaigh SILC an fhoinse oifigiúil sonraí ar ioncam teaghlaigh agus ioncam aonair. Lena chois sin, is as SILC a sholáthraítear roinnt de phríomhtháscairí náisiúnta na bochtaineachta cosúil le ráta riosca na bochtaineachta, an ráta bochtaineachta comsheasmhaí agus rátaí díothachta forghníomhaí.

Léiríonn na príomhthorthaí maidir le 2016 gurbh ionann an t-ioncam ainmniúil airmheánach bliantúil coibhéisithe indiúscartha agus €20,597 - méadú 3.0% ar luach ainmniúil na bliana 2015 arbh é €20,000 é.   Is athrú é seo atá suntasach ó thaobh staidrimh de. Maidir le comhionannas ioncaim níor tháinig aon athrú a bhí suntasach ó thaobh staidrimh de ar dháileadh ioncaim má chuirtear torthaí 2016 i gcomparáid le 2015.

Lena chois sin tugann an suirbhé léargas ar an mbochtaineacht in Éirinn.  Bhí ráta ‘riosca na bochtaineachta’, sin é sciar na ndaoine a raibh ioncam faoi bhun 60% den ioncam airmheánach náisiúnta acu, de 16.5% ann. Ráta 16.9% a bhí ann in 2015.  Ní athrú suntasach ó thaobh staidrimh de é seo.

Ina theannta sin tháinig laghdú ar chéatadán na ndaoine a meastar a bheith ag braith ‘díothachta forghníomhaí’, a shainítear mar staid eacnamaíoch nach bhfuil sé d’acmhainn ag duine nó teaghlach inti dhá chineál riachtanas saoil nó níos mó a cheannach, m.sh. gan teas a chur ar siúl le linn na bliana seo caite nó gan a bheith in ann nithe a cheannach ar nós dhá péire bróga láidre nó seaicéad te uiscedhíonach nó béile le feoil, sicín nó iasc gach dara lá. Sciar 21.0% den daonra a bhraith díothacht fhorghníomhach in 2016, laghdaithe ó 25.5% in 2015.  Tá an t-athrú seo suntasach ó thaobh staidrimh de.

“Ar deireadh, bhí ‘ráta bochtaineachta comhsheasmhaí’, lena gcumhdaítear daoine atá i mbaol bochtaineachta agus a bhraitheann díothacht fhorghníomhach araon, de 8.3% ann. Níl an figiúr seo suntasach ó thaobh staidrimh de mar bhí sé gar go leor le figiúr na bliana 2015, is é sin, 8.7%”, a dúirt sé.

I gcomhair tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Caitríona O’Brien (+353) 21 453 5777 nó Barry O’Leary (+353) 21 453 5018

nó seol ríomhphost chuig ICW@cso.ie

-- CRÍOCH --