Skip navigation

17 Nollaig 2019

Próifíl ar Dhaonra Teorann na hÉireann

Próifíl ar Dhaonra Teorann na hÉireann
  • In 2016, bhí 128,106 duine sa Stát ag maireachtáil achar gairid tiomána (níos lú ná 10km) ó thrasnú teorann oifigiúil le Tuaisceart Éireann, ionann le 2.7% den daonra iomlán
  • Thart ar 2,300 duine ag cur fúthu níos lú ná 500 méadar ó thrasnú teorann, agus 14,205 (an chéad dream sin san áireamh) ina gcónaí faoi bhun 2km ón teorainn - ionann le siúlóid leathuair a chloig
  • I gcontae Lú a bhí an líon ba mhó daoine (41,972) achar níos lú ná 10km ó thrasnú teorann go Tuaisceart Éireann, le Muineachán (39,485) agus Dún na nGall (34,160) ina dhiaidh sin
  • In 2016, bhí 7,037 nduine ag cur fúthu ó dheas in Éirinn agus a thaistil isteach go Tuaisceart Éireann chun dul ag obair – breis is leath díobh (3,638) lonnaithe níos lú ná 10km ó thrasnú teorann
  • I ngioracht don teorann, bhí ráta folúntas tithíochta ní b’airde ann. 15.7% d’aonaid chónaithe a bhí folamh achar faoi bhun 2km ó thrasnú teorann, i gcomparáid le meánráta 9.4% don Stát trí chéile in 2016
  • Thart ar 30% de thithe/árasáin sa Stát achar 10km ó Thuaisceart Éireann tógtha ó 2001 i leith

Breathnaigh ar an eisiúint: Próifíl ar Dhaonra Teorann na hÉireann [EN]

Tá tuarascáil nua, ‘Próifíl ar Dhaonra Teorann na hÉireann’ foilsithe ag an bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO) inniu (17 Nollaig 2019). Áirítear sa tuarascáil seo saintréithe daonra agus tithíochta ó dhaonáirimh 2011 agus 2016 maidir le daoine ag maireachtáil achar gairid tiomána (níos lú ná 10 km) ó Thuaisceart Éireann.

Ag caint ar thuarascáil an lae inniu, deirt Dermot Corcoran, Staitisteoir: “Ar an 27 Samhain, d’eisigh an Oifig foilseachán dar teideal ‘Achar go Seirbhísí Laethúla in Éirinn’ inar tomhsaíodh cá fhad is atá daoine in Éirinn, sin í an Stát, ag maireachtáil ó ionaid sheirbhísí laethúla (ar nós scoileanna, oispidéil, stadanna iompar poiblí agus oifigí poist). Táimid anois ag eisiúint tuarascáil ina gcíoraítear na haonaid chónaithe agus bailte atá i ngar do thrasnuithe teorann oifigiúla le Tuaisceart Éireann.

Paiteagó, Contae Dhún na nGall is ea an baile nó sráidbhaile is giorra don teorainn sa Stát, le meánachar 423 méadar ó na haonaid chónaithe anseo chun na teorann. Ar na bailte nó sráidbhailte is giorra seachas sin, tá Cúl Droma i nDún na nGall (526 méadar), An Blaic i gCabhán (540 méadar) agus Magh i nDún na nGall (934 méadar).

Nótaí d'Eagarthóirí:

Tá fáil ar an tuarascáil 'Achar go Seirbhísí Laethúla in Éirinn' anseo: https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-mdsi/measuringdistancetoeverydayservicesinireland/

I gcomhair tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Dermot Corcoran (+353) 1 498 4109

nó seol ríomhphost chuig sdg@cso.ie

-- CRÍOCH --