Skip navigation

26 Meitheamh 2019

Atitimeachas Promhaidh 2011-2012

46.9% ab ea an ráta athchiontaithe acu siúd a gearradh tréimhse promhaidh orthu i 2012
  • Rinne móramh 63.1% de na daoine seo cion arís faoi cheann 12 mhí ó dháta tosaigh a n-orduithe promhaidh
  • Tá seans níos mó go n-athchiontódh fir ná mná (47.5% i gcomparáid le 42.8%) ach tá an difear inscne seo ag laghdú
  • Staitisticí Atitimeachas Promhaidh aicmithe mar Staitisticí Faoi Fhorchoimeádas

Breathnaigh ar an eisiúint: Atitimeachas Promhaidh, Cohóirt 2011 agus 2012 [EN]

Foilsíonn an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) eisiúint inniu (26 Meitheamh 2019) maidir le Atitimeachas Promhaidh do chohóirt 2011 agus 2012. Táthar á bhfoilsiú faoin aicmiú Staitisticí Faoi Fhorchoimeádas. Cruthaíodh an t-aicmiú seo chun imní a léiriú i dtaobh cáilíochta na sonraí bunúsacha as stór sonraí PULSE an Gharda Síochána.

Tá laghdú tagtha ar an leibhéal athchiontaithe ó bhuaicphointe 54.6% sa chohórt 2008 go 46.9% sa chohórt 2012. Ba mhó an seans athchiontaithe ag daoine a gearradh tréimhse promhaidh orthu as damáiste réadmhaoine (59.6%) agus as cionta gadaíochta (57.9%). Bhí an leibhéal atitimeachais níos lú i gcás iad siúd a gearradh Ordú Seirbhíse Pobail orthu (42.3%) ná Ordú Promhaidh (52.3%). Ag teacht le tréimhsí roimhe seo, tá seans ag daoine faoi 18 mbliana dhá oiread níos mó ná daoine os cionn 45 bliana.

Tá leasuithe san fhoilseachán seo ar shonraí a foilsíodh roimhe seo maidir leo siúd a gearradh tréimhse promhaidh orthu idir 2008 agus 2010. Bhí gá leis na leasuithe ar shonraí foilsithe roimhe de bharr feabhsuithe modheolaíochta agus i bhfianaise earráid próiseála a aithníodh agus a ceartaíodh ó shin.

Ag déanamh trácht ar na sonraí Atitimeachas Promhaidh is déanaí, dúirt Olive Loughnane, Staitisteoir: “Tugtar faisnéis san fhoilseachán seo maidir leis an leibhéal athchiontaithe de chiontóirí a cuireadh faoi mhaoirseacht Sheirbhís Phromhaidh na hÉireann. Aicmítear ciontóir mar athchiontóir i gcás dóibh a bheith ciontaithe as cion a dhéanamh laistigh de thrí bliana ó dháta a gcéad p(h)ionóis. Is gá don ciontú sin teacht faoi cheann dhá bhliain den eachtra a bheith tarlaithe. I gcás ciontóir a gearradh tréimhse promhaidh orthu an 31 Nollaig 2012, mar shampla, ba ghá don eachtra coiriúil tarlú roimh an 31 Nollaig 2015 agus iad a fháil ciontach i leith an eachtra sin ar nó roimh an 31 Nollaig 2017.

I gcomhair tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Olive Loughnane (+353) 21 453 5281 nó Sam Scriven (+353) 21 453 5276

nó seol ríomhphost chuig crime@cso.ie

-- CRÍOCH --