Skip navigation

28 Feabhra 2019

Ainmneacha Leanaí na hÉireann 2018

 • D’ainmneacha cláraithe in 2018, tá rangú astu féin d’ainmneacha le sínte fada agus diaicriticí eile den chéad uair
 • Emily agus Jack na hainmneacha is mó tóir in 2018
 • Leathchéad bliain roimhe sin, b’iad Mary agus John an dá ainm ba choitianta
 • Breathnaigh ar an eisiúint: Ainmneacha Leanaí na hÉireann 2018 (EN)

  Tá staitisticí eisithe inniu (28 Feabhra 2019) ag an bPríomh-Oifig Staidrimh maidir le hAinmneacha Leanaí na hÉireann 2018. Agus í ag tagairt don fhoilseachán seo, dúirt Carol Anne Hennessy, Staitisteoir “Déantar comhaireamh den chéad uair i bhfoilseachán an lae inniu ar ainmneacha le sínte fada nó diaicriticí eile a cláraíodh do leanaí in 2018.” [féach Nóta an Eagarthóra]

  Ag labhairt ar na treochtaí atá le braith in ainmneacha leanaí na hÉireann, dúirt sí “Tá Emily ar an ainm is coitianta arís in 2018, le Grace, Emma, Sophie agus Amelia sna sála uirthi mar na roghanna is minice do chailíní nuabheirthe. Is é Jack atá i mbarr réime mar ainm do bhuachaillí in 2018, agus ó 2007 níor fuarthas an lámh in uachtar air ach amháin nuair a bhain James an chéad áit amach in 2016.  In éineacht le Jack ar an cúig ainm is mó tóir in 2018, bhí James, Noah, Conor agus Daniel.

  Ó thaobh na hainmneacha Gaeilge de, is suntasach a fheiceáil go bhfuil Fiadh ar an deichiú ainm is coitianta do chailíní ar fad ó 2018, agus í ar an ainm is mó tóir do chailíní i gContae na Gaillimhe. Bhí Aoife (17ú háit), Saoirse (20ú háit) agus Caoimhe (25ú háit) in úsáid sách leathan sa tír trí chéile chomh maith.

  Do na buachaillí, b’é Liam an t’ainm Gaeilge ba choitianta agus é ar an 11ú ainm is minice ar fad. Bhí sé deacair na hainmneacha buachalla a scagadh óna chéile le Seán sa 13ú háit, Fionn sa 14ú háit, agus Oisín sa 15ú háit. Bhí Cillian, Finn agus Tadhg in éineacht leo i measc an 20 ainm buachalla ba mhó tóir, agus Tadhg ar an ainm ba choitianta i gContae Phort Láirge leis.

  Siar sa bhliain 1968, ba mhinice cailíní a clárú leis na hainmneacha Mary, Catherine, Margaret, Ann agus Anne. Mary a tugadh ar 2,364 cailíní an bhliain sin. I gcomparáid leis sin, ní raibh ach 460 cailíní den ainm ba choitianta, Emily, in 2018.

  In 1968, b’iad na hainmneacha aitheanta John, Patrick, Michael, James agus David a roghnaíodh ba mhinice do bhuachaillí nuabheirthe. John a tugadh ar 2,863 buachaillí leathchéad bliain ó shin, ach b’ionann suim an cúig ainm is mó tóir ó 2018 agus díreach 2,691 buachaill aonair.

  Is léir ó na táblaí go dtugtar réimse níos leithne ainmneacha do chailíní ná do bhuachaillí, le 4,779 n-ainm aonair tugtha do chailíní i gcomparáid le 3,712 ceann a tugadh do bhuachaillí in 2018.

  Tá na hainmneacha Frankie, Freddie agus Theodore tagtha isteach sa chéad 100 ainm buachalla den chéad uair in 2018. B’iad Theodore agus Frankie na hainmneacha ardú éilimh ba mhó sa bhliain, ag ardú 63 áit agus 31 áit faoi seach.

  Dos na cailíní, bhí Ada, Bella, Bonnie agus Ivy luaite as an nua sa chéad 100 ainm. Chuaigh Ada 67 áit chun tosaigh ag dul ó 137ú go 70ú idir 2017 agus 2018. D’éirigh le Ivy dul ón 137ú go dtí an 84ú áit sa tréimhse chéanna.

  Nótaí d'Eagarthóirí:

  Chuir an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) tús le hanailís ar shonraí túsainmneacha leanaí leis an mbliain tagartha 1998 agus faigheann sí na sonraí seo ón bPríomh-Oifig Chlárúcháin (GRO). Ag tús an phróisis seo, b’éigean ainmneacha a iontráil de lámh ar an mbunachar sonraí ó thaifid páipéir.  Ba mhór an obair a bhí ag baint leis seo agus cinneadh in 1998 ainmneacha a iontráil gan sínte fada nó diaicriticí eile.

  Nuair a athraíodh an modh taifeadta agus go raibh na sonraí ar fáil i bhfoirm dhigiteach, cinneadh leanúint ar aghaidh le próiseáil na sonraí ar an gcaoi chéanna, óir go dtiocfadh briseadh ar an sraith sonraí dá ndéanfaí athrú.

  I ndiaidh don feidhmchlár ‘Baby Names of Ireland’ a bheith seolta ag an CSO sa bhliain 2017, fuarthas aiseolas ó úsáideoirí nach raibh a n-ainmneacha cearta luaite sna sonraí agus gur chóir aitheantas a thabhairt dóibh i gceart. Phléigh an CSO an cheist leis an GRO agus rinneadh tástáil rathúil ar thraschur sonraí i lár na bliana 2018.

  Tá foilsiú de shonraí ainmneacha leanaí 2018 inniu ar an chéad bhliain i sraith sonraí nua, óir go ndéantar idirdhealú ar thúsainmneacha le sínte fada nó diaicriticí eile agus orthu nach bhfuil diaicriticí iontu. Faraor, ní bheifear in ann leasú ar an gcaoi chéanna a dhéanamh ar shonraí do bhlianta eile roimhe seo.

  I gcomhair tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

  Carol Anne Hennessy (+353) 21 453 5307 nó Marie Crowley (+353) 21 453 5016

  nó seol ríomhphost chuig vitalstats@cso.ie

  -- CRÍOCH --