Skip navigation

20 Meitheamh 2018

Suirbhé ar an Lucht Saothair, Ráithe 1 2018

 • Méadú 2.9% nó 62,100 tagtha ar fhostaíocht, suas go 2,220,500 sa bhliain go R1 2018
 • Laghdú 18.6% nó 30,500 tagtha ar dhífhostaíocht, síos go 132,900 sa bhliain go R1 2018
 • Laghdú ar an ráta dífhostaíochta, coigeartaithe de réir séasúir, ó 6.4% i R4 2017 go 5.8% i R1 2018
 • Breathnaigh ar an eisiúint: Suirbhé ar an Lucht Saothair Ráithe 1 2018 [EN]

  Tá torthaí an tSuirbhé ar an Lucht Saothair (SLS) maidir le Ráithe 1 2018 eisithe ag an bPríomh-Oifig Staidrimh inniu (20 Meitheamh 2018). Tháinig an suirbhé seo in ionad an tSuirbhé Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh (QNHS) ó thosach Ráithe 3 2017.

  Leis an suirbhé nua seo tugadh isteach Agallóireacht Ríomhchuidithe Teileafóin, ceistneoir athdheartha agus feabhsuithe ar an modheolaíocht suirbhéireachta.

  Agus é ag caint faoi eisiúint an lae inniu, dúirt Jim Dalton, Staitisteoir: “Is é an SLS an foinse oifigiúil sonraí maidir le fostaíocht agus dífhostaíocht in Éirinn. Taispeántar sna príomhthorthaí go raibh 2,220,500 duine fostaithe san iomlán i R1 2018. Méadú 2.9% nó 62,100 é seo i gcomparáid leis an ráithe chéanna in 2017. Má choigeartaítear an méid seo de réir tosca séasúracha, tháinig méadú 0.7% nó 15,700 ar fhostaíocht i gcomparáid le R4 2017.

  Bhí 132,900 duine dífhostaithe i R1 2018 agus ba laghdú 18.6% or 30,500 é seo i gcomparáid le R1 2017. Má choigeartaítear an méid seo de réir séasúir bhí laghdú ar an ráta dífhostaíochta ó 6.4% to 5.8% le linn na ráithe agus 137,300 ab ea an líon daoine dífhostaithe, coigeartaithe de réir séasúir.

  Ba ionann dífhostaíocht fhadtéarmach, téarma a thagraíonn do dhaoine atá dífhostaithe ar feadh bliana amháin nó níos mó, agus 37.7% den líon daoine iomlán a bhí dífhostaithe i R1 2018.

  Is é 2,353,400 an líon iomlán daoine sa lucht saothair faoin am seo. Ardú 1.4% nó 31,700 é seo ó R1 2017. Is é 1,470,500 an líon daoine nach bhfuil sa lucht saothair. Ardú 1.1% nó 16,400 é seo i gcomparáid leis an am céanna an bhliain roimhe.”

  Príomhthorthaí Ráithe 1 2018Athrú bliantúil
  Fostaithe2,220,500 +62,100
  Dífhostaithe132,900-30,500
  Sa Lucht Saothair2,353,400 +31,700
  Níl sa Lucht Saothair1,470,500 +16,400

   

  Breathanaigh ar: Fógra Eolais - Suirbhé ar an Lucht Saothair Ráithe 1 2018 [EN]

  I gcomhair tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

  Jim Dalton (+353) 21 453 5623 nó Martina O'Callaghan (+353) 21 453 5491

  nó seol ríomhphost chuig labour@cso.ie

  -- CRÍOCH --