Skip navigation

17 Deireadh Fómhair 2018

Duaiseanna bronnta ar bhuaiteoirí Chomórtas John Hooper agus Gradam um Úsáid Sonraí Oscailte an CSO ag Taispeántas an Eolaí Óig BT

 • Bronnadh Bonn Staidrimh John Hooper ar Michael Lough agus Anne Marie Croghan, daltaí ag Coláiste Pobail Ros Comáin, as ucht a bpóstaer “Attitudes to Green Space in Rural Towns”
 • Sameera Smith, Jennifer Williams agus Rachel Kane as Coláiste Doiminiceach Pháirc Mhucrois a bhain duais na dara háit amach lena dtionscal “Memory and the Dive Response”
 • Sa tríú háit bhí Daniel Twomey, Aaron Leahy agus Jack Lynch, as Ardscoil Rís, Luimneach leis an bpóstaer “How Your Position in Your Family Affects You – A Statistical Analysis”
 • Aitheantas do Claire Gregg, dalta ag Coláiste Loreto, Baile Átha Cliath, a bhuaigh Gradam um Úsáid Sonraí Oscailte an CSO ag Taispeántas an Eolaí Óig BT 2018
 • Bhronn Ard-Stiúrthóir Cúnta na Príomh-Oifige Staidrimh (CSO), Maria Hurley, duaiseanna inniu (17 Deireadh Fómhair 2018) ar na buaiteoirí i gComórtas Bhonn Staidrimh John Hooper 2018 agus sa Ghradam um Úsáid Sonraí Oscailte an CSO ag Taispeántas an Eolaí Óig BT 2018 ag an gCeoláras Náisiúnta, Baile Átha Cliath.

  Is í is príomhchuspóir le comórtas John Hooper ná feabhsú cumas daltaí chun cur síos ar, chun fios a chur ar, agus chun iniúchadh a dhéanamh ar a dtimpeallacht ag úsáid staitisticí. Tá an comórtas náisiúnta seo ar oscailt d’fhoirne de bheirt nó de thriúr dalta 18 mbliana d’aois nó níos óige agus ainmníodh é in ómós do John Hooper BA* (1878 – 1930). Cuireadh an comórtas ar bun ocht mbliana ó shin chun ceiliúradh a dhéanamh ar an chéad Lá Domhanda Staitistice sa bhliain 2010 agus déantar Lá Eorpach Staitistice a cheiliúradh gach bliain anois ar an dáta céanna, an 20 Deireadh Fómhair.

  Is í seo an ceathrú bhliain den Ghradam um Úsáid Sonraí Oscailte an CSO ag Taispeántas an Eolaí Óig BT. Tá sé mar rún leis an ngradam daoine óga a spreagadh chun úsáid a bhaint as sonraí oscailte. Bronntar an gradam as ucht an úsáid, nó an úsáid féideartha, is nuálaí de shonraí an CSO, bíodh sin in anailísí staitistiúla, próisis staitistiúla nó aschur staitistiúil; in uirlis léirmhínithe nó léarscáil sonraí léirmhínithe; i bhforbairt ghléis; i bhfeidhmchlár bogearra nó in úsáid sonraí an CSO ar bhealach nuálaíoch eile.

  Ag labhairt di ag an searmanas bronnta, dúirt Ms. Hurley:

  “Caighdeán leanúnach ard a bhí le braith as iontrálacha chomórtas John Hooper agus as na tionscail cháilithe don Ghradam um Úsáid Sonraí Oscailte an CSO i mbliana agus tá ríméad orm faoin gcaighdeán sin agus faoin oiread dúthrachta a léirigh na daltaí rannpháirteacha agus a múinteoirí.

  “Gach aon bhliain, cruthaíonn daltaí cé chomh éirimiúil is atá siad; ag smaoineamh as an nua faoi réimse leathan ábhar. Ar ndóigh, ní haon eisceacht an bhliain seo, agus a leithéidí tionchar ord clainne agus dearctha maidir le machnamh aireach á n-iniúchadh sna hiontrálacha.

  “Cuid lárnach de chlár For-rochtana Oideachais an CSO é cothú tuiscint agus úsáid staitisticí - clár a cuimsíonn Bonn Staidrimh John Hooper, Gradam um Úsáid Sonraí Oscailte an CSO, agus an togra DaonáireamhArScoil.”

   

  Cuir fiosruithe ar:

  Elaine O’Mahoney
  087 1308799
  Príomh-Oifig Staidrimh

  I gcomhair tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

  Ken Kennedy (+353) 21 453 5036 nó Olivia Lucey (+353) 21 453 5021

  nó seol ríomhphost chuig eolas@cso.ie

  -- CRÍOCH --