Skip navigation

23 Bealtaine 2017

Suirbhé Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh - Ráithe 1 2017

Suirbhé Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh - Ráithe 1 2017
  • Ardú 3.5% (68,600 duine) go 2,045,100 tagtha ar líon na bhfostaithe le linn na bliana go R1 2017
  • Titim 18.5% (33,200 duine) go 146,200 tagtha ar líon na ndaoine dífhostaithe le linn na bliana go R1 2017
  • Laghdú tagtha ar an ráta dífhostaíochta coigeartaithe de réir séasúir ó 7.1% in R4 2016 go 6.8% in R1 2017

Breathnaigh ar an eisiúint: Suirbhé Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh - Ráithe 1 2017 [EN]

Tá torthaí eisithe ag an bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO) inniu (23 Bealtaine 2017) ón Suirbhé Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh (QNHS) do Ráithe 1 2017. Léirítear sa tuairisc seo na torthaí do R1 2017 taobh le sonraí inchomparáide do bhlianta roimhe seo.

Ag tagairt don eisiúint, deir Jim Dalton, Staitisteoir: “Is é an QNHS an foinse oifigiúil sonraí maidir le fostaíocht agus dífhostaíocht in Éirinn.

"Léiríonn na príomhthorthaí do R1 2017 gurbh ionann líon iomlán na bhfostaithe agus 2,045,100, méadú de 3.5% nó 68,600 duine i gcomparáid leis an ráithe céanna in 2016. Le coigeartú déanta de bharr tionchair shéasúracha, tháinig méadú 0.9% nó 19,300 duine ar líon na ndaoine i bhfostaíocht ó R4 2016 go R1 in 2017.

"Bhí 146,200 duine dífhostaithe ann i R1 2017 - laghdú de 18.5%, ionann le 33,200 duine, ó bhí R1 2016 ann. Coigeartaithe de réir séasúir, tháinig laghdú ar an ráta dífhostaíochta ó 7.1% go 6.8% le linn na ráithe. B’ionann líon na ndaoine dífhostaithe don ráithe is déanaí seo, coigeartaithe de réir séasúir, agus 148,800 – an líon ba lú ó bhí R2 2008 ann, tráth a raibh figiúir inchomparáide de 127,200 duine dífhostaithe.

"B’ionann le dífhostaíocht fhadtéarmach, a shainítear mar an líon daoine dífhostaithe ar feadh bliana nó tréimhse níos faide, agus 53.8% den dífhostaíocht iomlán i R1 2017, i gcomparáid le sciar 56.1% an tréimhse céanna bliain roimhe sin.

"Ar deireadh, is ionann an líon daoine atá sa lucht saothair agus 2,191,400 duine, méadú 1.6% nó 35,400 duine ó bhí R1 2016 ann. Tá 1,474,900 duine nach bhfuil sa Lucht Saothair, méadú 0.3% nó 4,800 ar an dtréimhse chéanna bliain roimhe sin.”

PríomhthorthaíRáithe 1 2017Athrú bliantúil
Fostaithe2,045,100 +68,600
Dífhostaithe146,200-33,200
Sa Lucht Saothair2,191,400 +35,400
Gan a bheith sa Lucht Saothair1,474,900 +4,800
Nótaí d'Eagarthóirí:

Suirbhé Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh - Ráithe 1 2017 [tuairisc i mBéarla]

I gcomhair tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Jim Dalton (+353) 21 453 5623 nó Martina O'Callaghan (+353) 21 453 5491

nó seol ríomhphost chuig labour@cso.ie

-- CRÍOCH --