Skip navigation

Pobal oibre am lae agus zóin ionaid oibre

Is é Daonáireamh 2016 an chéad daonáireamh ina mbeidh sonraí faoin ‘bpobal oibre am lae’ foilsithe. Áirítear sa phobal am lae gach duine a chuir in iúl go n-oibríonn siad nó go ndéanann siad staidéar sa cheantar, i dteannta le daoine sa cheantar nach n-oibríonn ná nach ndéanann staidéar (agus a bhíonn ann i rith an lae dá réir).

Is leibhéal nua geografaíochta é seo chun gnéithe déimeagrafacha, socheacnamaíocha agus comaitéarachta oibrithe a fhoilsiú.

Áirítear sa thacar sonraí briseadh síos daoine i ngach ceantar de réir aoise, aicme shóisialta, grúpa shocheacnamaíoch, náisiúntachta agus leibhéal an oideachais atá bainte amach acu. Tá briseadh síos ann freisin ar na daoine a oibríonn nó a dhéanann staidéar sa cheantar de réir modhanna taistil, an ama a bhfágann siad an baile agus fhad an aistir. Tá briseadh síos maidir le hoibrithe agus daoine dífhostaithe sa cheantar de réir gairme agus tá briseadh síos ann freisin de réir oibrithe i dtionscal.

Cruthaíodh na zóin seo tríd an aschur ón daonáireamh maidir le Ceantair Bheaga a chónascadh agus/nó a roinnt.

Seo a leanas cuid de na fáthanna ar cruthaíodh iad:

 • Tá Ceantair Bheaga bunaithe ar an áit a ndéanann daoine cónaí, ní ar an áit a n-oibríonn siad.
 • I gCeantair Bheaga faoi leith níl gnólachtaí ar bith ann nó is fíorbheagán acu atá ann; tá go leor gnólachtaí i gcuid díobh 
 • Úsáidí féideartha i gcuid acu maidir le pleanáil éigeandála, iompar, láthair bharrmhaith do ghnólachtaí nua, srl.
 • Éilimh bhreise le haghaidh sonraí faoi oibrithe agus staitisticí am lae ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta

Rialacha Ginearálta chun zón Ionaid Oibre a chruthú

 • Nuair is féidir ba cheart go mbeidh réimse idir 100 agus 400 oibrí ag gach zón
 • Tá íosmhéid de thrí ionad oibre i ngach zón
 • Bíonn zóin ionaid oibre neadaithe laistigh de theorainneacha an chontae
 • Ní féidir le níos mó ná 90% d’fhostaithe in aon zón ionaid oibre amháin a bheith ag obair in aon eagraíocht amháin

Eolas ginearálta faoi na zóin Ionaid Oibre

 • 7,219 zón Ionaid Oibre cruthaithe
 • 9% (620) de zóin sa bhreis ar 400 oibrí
 • 120 zón sa bhreis ar 1000 oibrí
 • 19 zón sa bhreis ar 2500 oibrí
 • Is ionann an meánlíon oibrithe in aghaidh an zóin agus 269
 • Sa chás ina raibh freagra faoin ionad oibre, an scoil nó coláiste folamh nó dochódaithe, rinneadh daoine a áireamh de réir a ngnáthcheantair chónaithe
 • Sa chás inar cuir duine in iúl nach raibh áit sheasta fostaíochta acu, áiríodh ina ghnátháit chónaithe iad

Tá na sonraí seo ar fáil le híoslódáil i bhformáid Excel.

Íoslódáil Gluais Zóin Ionaid Oibre (XLS 16KB)

Íoslódáil Zóin Ionaid Oibre (XLS 3,401KB)

Comhad Zóin Ionaid Oibre .zip

Tábla Cuardaigh: Zón Ionaid Oibre de réir Ceantair Bhig (XLS 3,523KB) 

Tacar Sonraí Greille

I ndiaidh Dhaonáireamh 2011, nascadh gach teach agus áit chónaithe sa chontae le comhordanáidí spásúla le sonraí daonra curtha le chéile i gcealla gréille 1 km2.

Tá eolas faoin ndaonra amháin i sonraí 2016. Chun comparáid a éascú, tá sonraí daonra Dhaonáireamh 2011 ann freisin Tacar Sonraí Greille Dhaonra do Dhaonáireamh 2016 1 km²)

Tá Cruthchomhad na Greille ar fáil anseo Greille 1km2 (ZIP 20,118KB) .