Skip navigation

  • Spleáchas Aoise de réir Toghroinne, 2016
  • Athrú céatadáin in aois mheánach de réir lonnaíochta, 2011-2016
  • Aois mheánach de réir Toghroinne, 2016
  • Daonra singil de réir Lonnaíocht Daonáirimh, 2016
  • Náisiúntachtaí de réir toghroinne, 2016
  • Creidimh roghnaithe de réir toghroinne, 2016
  • Oibrithe mar chéatadán de dhaonra an lae
  • SAPMAP - Uirlis léarscáilithe SAPS [EN]