Back to Top

 Skip navigation

Census 2022 Profile 4 - Disability, Health and Carers

P-CPP4 INFOGRAPHIC_EN image
View Transcript

Tá leagan Gaeilge den leathanch seo ar fáil. Féach Daonáireamh 2022 Próifíl 4 - Daoine le Míchumas, Sláinte agus Cúramóirí.

CSO statistical publication, , 11am