Central Statistics Office Ireland
Ag Bailiú Sonraí... ... Fan, le do thoil
Tá tú anseo ›  Baile / StatBank /
CD120: Daonra na n-Oileán Mara Áirithe ar an gCósta de réir Inscne, Oileáin de réir Toghranna agus BliainDaonáirimh   
Aonad: Uimhir

 Roghnaigh   Ardroghnúchán   Faisnéis 
Roghnaigh mír amháin, ar a laghad, ó gach liosta. Is féidir gach rud a roghnú trí chliceáil ar an tic, agus gach rud a dhíroghnú trí chliceáil ar an dais. Chun ró línte a roghnú, cléchliceáil ar a luch agus aibhsigh cibé línte is mian leat. Chun línte aonair a roghnú nó a dhíroghnú, úsáid Ctrl agus cliceáil. Clóscríobh an chéad litir den bhfocal atá a tastáil uait agus tabharfar chuig na focail a tosaíonn leis an litir sin
Inscne (3) Oileáin de réir Toghranna (77) BliainDaonáirimhLíon na cealla atá roghnaithe don tábla:
(roghnaigh uasmhéid de 300000 chealla sonraí)