Council of The European Union
Gach sé mhí rothlaíonn Uachtaránacht Chomhairle na hEorpa i measc na mBallstát dá cuid. Amhail ón 1ú Eanáir 2013, tá an Uachtaránacht i seilbh na hÉireann. Sa chomhthéacs seo, tá Príomh-Oifig Staidrimh na hÉireann ina cathaoirleach ar Mheitheal na Comhairle um Staitisticí (CWPS), áit ina bhfuil moltaí reachtaíochta atá curtha faoi bhráid ag an gCoimisiún á bplé.

Tá an suíomh gréasáin seo mar an bpointe faisnéise i ndáil le hábhair uile atá ábhartha d’Uachtaránacht na hÉireann ar an CWPS.

Féadfaidh tú dul i mbun teagmhála le Foireann na hUachtaránachta ag: EU2013@cso.ie

Tá príomh-shuíomh gréasáin an CSO ar fáil ag www.cso.ie