Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

Má bhíonn aon deacrachtaí agat ag úsáid suíomh idirlín an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO), seol ríomhphost chuig webmaster@cso.ie.


Tagairtí Inrochtana


Bogábhar agus seirbhísí inrochtana

  • Déantóir Bailí HTML, seirbhís saor in aisce le seiceáil go bhfuil leathanaigh idirlín ag comhlíonadh na gcaighdeán HTML foilsithe.
  • Breathnadóir Comhoiriúnachta Siar Leathanaigh Idirlín, uirlís le breathnú ar leathanaigh idirlín gan go leor tréithe nua-aimseartha brabhsálaí.
  • JAWS, léitheoir scáthláin do Windows. Tá taispeántas teoranta ó thaobh ama ar fáil.
  • Lynx, brabhsálaí idirlín saor in aisce téacs amháin.


Suímh Acmhainní na hÉireann

  • http://www.nda.ie/. An tÚdarás do Dhaoine faoi Mhíchumais. Tá go leor nasc anseo chuig suímh Éireannacha a bheadh spéisiúil.
  • http://www.ahead.ie/. An Cumann um Rochtain ar Ard Oideachas agus Míchumas.