Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

Déileáltar le gach faisnéis a thugtar don Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) mar fhaisnéis rúnda. Leagann an tAcht Staidrimh 1993 síos caighdeáin rúndachta diana: Ní féidir eolas a bhailítear a úsáid ach amháin ar chúiseanna staidrimh, agus ní féidir aon sonraí a bhaineann le duine inaitheanta nó gnóthas a chur ar fáil d'aon rannóg rialtais ná d'aon údarás eile

Láidrítear na forálacha rúndachta staitistiúla náisiúnta seo sa reachtaíocht seo a leanas den AE :

Cuirtear síos ar shonraí breise i gCód Cleachtas na bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO) maidir le Rúndacht Staitisteach.