Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

Láthair: Corcaigh, Baile Átha Cliath

Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO), lonnaithe i gCorcaigh agus i mBaile Átha Cliath, freagrach as faisnéis staitistiúil a ghiniúint. Baintear úsáid as an bhfaisnéis seo i réimse leathan anailíse chun bonn eolais a chur faoi chinntí beartais ag gach leibhéal. Díríonn an CSO go háirithe ar thimpeallacht oibre fhorásach ghairmiúil a chothú agus a fhorbairt, timpeallacht ina spreagtar nuálaíocht agus a bhfuil caidrimh oibre náisiúnta agus idirnáisiúnta mar bhonn agus mar thaca aici.

Táimid ag cuardach daoine fuinniúla éirimiúla chun teacht ag obair lenár bhfoireann ghairmiúil. Oibreoidh Staitisteoirí/Anailísithe i róil éagsúla a bhaineann leis an saolré staitistiúil lena n-áirítear na riachtanais a leanas; anailís agus dearadh, anailís agus tuairisciú, monatóireacht leanúnach ar fheidhmíocht agus pleananna um rialú cáilíochta chun feabhsuithe a shainaithint. Ina theannta seo, beidh siad freagrach as ghnéithe d’oibriú na hoifige agus d’acmhainní daonna, chomh maith le teagmháil le Ranna eile agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta.

  • Statistician/Analyst - Information Booklet 2018 (PDF 229KB)
  • Statistician/Analyst - Application Form 2018

I gcomhair tuilleadh eolais, déan teagmháil le Margaret O’Mahony ar +353 21 453 5769 nó trí ríomhphost chuig Competitions_statistician@cso.ie

DÁTA DEIRIDH LE hIARRATAIS A CHUR FAOI BHRÁID: 5pm, Dé Máirt an 20 Márta 2018