Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

Tá tréimhse iarratas an comórtas seo críochnaithe.

 

Agallóirí Suirbhé Buana & Sealadacha

Is í an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) oifig staitistiúil náisiúnta na hÉireann, agus é mar phríomhaidhm aici staitisticí maidir le daoine, sochaí agus geilleagar na hÉireann a bhailiú, a anailísiú agus a scaipeadh ar bhonn neamhchlaonta. Leis na staitisticí seo cuirtear bonn eolais faoi chinnteoireacht i mórán réimsí éagsúla, lena n-áirítear foirgníocht, sláinte, leas sóisialach, an comhshaol agus an geilleagar.

Gach seachtain, labhraíonn agallóirí den CSO le daoine chun eolas a bhailiú ó líonta tí ar fud na tíre. Leis na suirbhéanna seo, tugtar tuiscint chruinn, mhionsonraithe dúinn maidir leis an staid gheilleagrach agus shóisialta ina bhfuil saoránaigh na hÉireann.

Tá folúntais faoi láthair ag an CSO d’Agallóirí Suirbhé, do phoist Bhuana agus Shealadacha, sna ceantair a leanas:

Contaetha: An Cabhán, An Clár, Dún na nGall, Gaillimh, Liatroim, Maigh Eo, Ros Comáin, Sligeach.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Fionnuala O'Riordan ar (+353) 21 453 5139 nó cuir ríomhphost chuig fieldrecruitment@cso.ie

DÁTA DEIRIDH CHUN IARRATAIS A BHEITH FAIGHTE: 12 meánlae, Dé Luain an 3 Nollaig 2018

Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh tiomanta do bheartas comhdheiseanna agus cuirtear fáilte roimh iarratais ar na naoi mbonn uile atá leagtha amach san Acht um Chomhionannas Fostaíochta.